Aktualności

Finał - adres, harmonogram, organizacja

Data dodania: 9.03.2017

Przedstawiamy informacje dotyczące organizacji eliminacji centralnych XII edycji Olimpiady. 


Eliminacje centralne XII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości odbędą się 6 kwietnia 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Gmach Główny, Aula Główna, piętro 1.).

 

Harmonogram zawodów 

Godzina  Zdarzenie
  9.30 -   9.55 Termin przybycia zawodników na miejsce zawodów. Rejestracja zawodników, przed Aulą Główną
10.00 - 10.10 Powitanie zawodników, Aula Główna
10.10 - 11.10 Etap I - test wiedzy (60 min.), Aula Główna
11.10 - 11.40 Etap I - esej (30 min.), Aula Główna
    10.00 - 11.30      Spotkanie dla opiekunów, sala 152
11.40 - 12.10  przerwa
12.10 - 13.00 Wykład dla zawodników i opiekunów, Aula Główna
13.00 Ogłoszenie listy 25 zawodników, którzy przechodzą do etapu II eliminacji centralnych (bezpośrednio po wykładzie)
13.30 - 16.00 Etap II - prezentacje, Aula Główna
16.00 - 16.15 przerwa 
16.15 - 18.15 Etap II - prezentacje, Aula Główna
18.15 - 18.30 przerwa
18.30 - 20.30 Etap II - prezentacje, Aula Główna
20.30  Zakończenie zawodów
7 kwietnia 2017 r., godz. 16.00 Ogłoszenie wyników i rankingu laureatów na stronie internetowej: www.olimpiada.edu.pl

 

Rejestracja

W dniu zawodów centralnych wszyscy zawodnicy powinni zgłosić się do wyznaczonego miejsca o godzinie 9:30 z legitymacjami szkolnymi lub dowodami osobistymi w celu rejestracji. Uwaga! Tylko osoby z dokumentem potwierdzającym tożsamość zostaną dopuszczone do udziału w zawodach.

[Z Regulaminu: 4.2.5.2 Do zawodów mogą przystąpić tylko osoby, które mają przy sobie ważny dokument tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość)].

Na salę nie wolno wnosić okrycia wierzchniego, plecaków ani torebek, kalkulatorów, telefonów komórkowych ani innych rzeczy osobistych. Rzeczy te należy oddać do szatni przed wejściem na salę. Zawodnik powinien mieć przy sobie podczas pisania testu dokument tożsamości. Oprócz dokumentu do sali może wnieść jedynie przybory do pisania (długopisy o kolorze niebieskim lub czarnym), chusteczki i wodę. Prosimy o ograniczenie zabieranego ze sobą bagażu osobistego, o nieprzywożenie wartościowych przedmiotów. W szczególności prosimy o nieprzywożenie lub oddanie opiekunom przed wejściem do sali wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych.

[Z Regulaminu: 4.2.5.3 Zakazane jest posiadanie i używanie podczas zawodów centralnych jakichkolwiek pomocy (kalkulatora, urządzeń z wbudowaną pamięcią, urządzeń z dostępem do internetu, tablic matematycznych, włączonego telefonu, słowników, podręczników innych pomocy)].

 

Przypadki dyskwalifikacji zawodnika

Zawody odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Komisja Centralna może zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie i instrukcji dołączonej do testu. Zabronione jest w szczególności:

  • posiadanie i używanie podczas zawodów centralnych jakichkolwiek pomocy (kalkulatora, urządzeń z wbudowaną pamięcią, urządzeń z dostępem do internetu, tablic matematycznych, włączonego telefonu, słowników, podręczników innych pomocy);
  • odpisywanie czy porozumiewanie się pomiędzy zawodnikami podczas etapu pisemnego;
  • zmienianie miejsca podczas pisania testu lub zamienianie testu z innymi osobami;
  • rozwiązywanie testu ołówkiem. Zawodnicy powinni rozwiązywać zadania długopisem lub piórem o kolorze niebieskim lub czarnym.

 [Z Regulaminu: 4.2.5.5 Eliminacje centralne odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Komisja Centralna może zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie i instrukcji dołączonej do testu].

 

Etap I

Zawodnicy rozpoczynają etap I zawodów o godz. 10:00. Trwa on 90 minut. W etapie I, zawodnicy rozwiązują test wiedzy składający się z pytań o zróżnicowanym stopniu trudności i formie oraz piszą esej na jeden z trzech podanych tematów. Sposób punktacji podany został w Regulaminie Olimpiady, pkt 4.2.5.10-11.

 

Etap II

Do etapu II zawodów zakwalifikowanych zostaje 25 zawodników z najlepszymi wynikami z pytań testowych. Szczegółowe zasady wyłonienia 25 najlepszych zawodników zawarte zostały w Regulaminie Olimpiady, pkt. 4.2.5.13-14.

Etap II rozpocznie się o godzinie 13.30.

W II etapie, zawodnicy przygotowują, przedstawiają publicznie oraz dokonują obrony prezentacji dotyczącej tematu wylosowanego uprzednio w obecności Komisji Centralnej. Obrona pracy polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania Komisji Centralnej, które dotyczą zagadnień związanych z tematyką prezentacji oraz z innymi obszarami programu Olimpiady Przedsiębiorczości.

Sposób punktacji podany został w Regulaminie Olimpiady, pkt 4.2.5.16.

Na przygotowanie prezentacji zawodnicy mają do dyspozycji 15 minut. Prezentacja wraz z obroną nie może przekroczyć 15 min., z czego prezentacja nie może przekroczyć 7 min.

W trakcie etapu II przewidziane są dwie 15-minutowe przerwy.

Kolejność prezentacji zostanie wylosowana podczas ogłaszania listy zawodników zakwalifikowanych do etapu II. W szczególnych wypadkach (powroty do domów uczestników z oddalonych miejscowości) dopuszcza się zamianę kolejności prezentacji. Ewentualnej zamiany zawodnicy dokonują we własnym zakresie.

 

Zwycięzcy eliminacji centralnych - laureaci Olimpiady

Laureatami Olimpiady zostaje 25 zawodników, którzy zdobyli największą liczbę punktów łącznie z testu eliminacji centralnych, eseju i prezentacji. Lista laureatów Olimpiady z podaniem nazwisk nauczycieli prowadzących i nazwami szkół opublikowana zostanie 7 kwietnia br. na stronie internetowej Olimpiady: www.olimpiada.edu.pl.

 

Poczęstunek

Organizatorzy zaplanowali poczęstunek dla zawodników.

 

Zwrot kosztów dojazdu i noclegu

Zasady ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu zawodników na eliminacje centralne oraz noclegu zawodników zostały przedstawione tutaj.

 

Miejsce zawodów i informacje na temat dojazdu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Gmach Główny (G), Aula Główna (I piętro)

Zobacz lokalizację SGH na planie miasta


Dojazd do SGH z dworca PKP Warszawa Centralna:

Tramwajem: z Dworca Warszawa Centralna tramwajami nr 33 lub 17 w kierunku Mokotowa; wysiąść należy na przystanku ‘Metro Pole Mokotowskie’;
Metrem: z przystanku ‘Metro Centrum’ w kierunku Kabat; wysiąść należy na przystanku ‘Metro Pole Mokotowskie’.

Zobacz kampus SGH

Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIII edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2017/2018. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości