Aktualności

ZAWODY OKRĘGOWE - HARMONOGRAM, ORGANIZACJA, ADRESY, DOJAZD

Data dodania: 14.02.2018

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami organizacyjnymi i lokalizacją zawodów okręgowych.


Harmonogram eliminacji okręgowych, 1 marca 2018 r.:

Godzina

 

Zdarzenie

10.10 – 10.50

 

Rejestracja

11.00

 

Zamknięcie sali. Rozpoczęcie pisania testu (60 minut)

11:00 – 12:00

 

Spotkanie dla opiekunów

12:00 – 12:30

 

Poczęstunek dla zawodników

12:30 – 13:10

 

Wspólny wykład dla zawodników oraz opiekunów

13:10

 

Ogłoszenie listy 50 zawodników, którzy przechodzą do II etapu eliminacji okręgowych

13:20

 

Ogłoszenie zasad organizacji zespołów rozwiązujących zadania sytuacyjne. Wskazanie 10 liderów

13:30 – 13.45

 

Formowanie zespołów. Przyjmowanie składów zespołów przez Komisję 

13:50

 

Ogłoszenie treści zadań sytuacyjnych i rozpoczęcie prac zespołów

15:15 – 15:20

 

Przyjmowanie przez Komisję rozwiązań zadań sytuacyjnych

15:20

 

Podanie kolejności prezentacji rozwiązań przez zespoły

Około 15:20

 

Rozpoczęcie prezentacji

Około 18:00

 

Zakończenie zawodów

 

Pokrycie kosztów przejazdu i noclegu

Zasady pokrycia kosztów przejazdu i noclegu znajdują się tutaj.

 

Rejestracja

W dniu zawodów okręgowych wszyscy zawodnicy powinni zgłosić się do wyznaczonego miejsca o godzinie 10:10 z legitymacjami szkolnymi w celu rejestracji. Uwaga! Tylko osoby z dokumentem potwierdzającym tożsamość zostaną dopuszczone do udziału w zawodach.

[Regulamin Olimpiady, pkt. 4.2.4.6. Do zawodów mogą przystąpić tylko osoby, które mają przy sobie ważny dokument tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość)].

Na salę nie wolno wnosić okrycia wierzchniego, plecaków ani torebek, kalkulatorów, ani innych rzeczy osobistych. Rzeczy te należy oddać do szatni przed wejściem na salę. Zawodnik powinien mieć przy sobie podczas pisania testu dokument tożsamości. Oprócz dokumentu do sali zawodnik może wnieść jedynie przybory do pisania, chusteczki, wodę oraz materiały otrzymane podczas rejestracji. Prosimy o ograniczenie zabieranego ze sobą bagażu osobistego, o nieprzywożenie wartościowych przedmiotów. W szczególności prosimy o nieprzywożenie lub oddanie opiekunom przed wejściem do sali wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych. 

[Regulamin Olimpiady, pkt. 4.2.4.7. Zakazane jest posiadanie i używanie podczas eliminacji okręgowych jakichkolwiek pomocy (kalkulatora, urządzeń z wbudowaną pamięcią, urządzeń z dostępem do internetu, tablic matematycznych, włączonego telefonu, słowników, podręczników i innych pomocy)].

 

Przebieg eliminacji okręgowych

TEST (I etap)

Test składa się z 50 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności (25 pytań łatwiejszych i 25 pytań trudniejszych). Sposób punktacji odpowiedzi do pytań zawarty został w Regulaminie Olimpiady, pkt. 4.2.4.10. Za test można uzyskać maksymalnie 75 punktów. Odpowiedzi należy zaznaczyć niebieskim lub czarnym długopisem lub piórem. Czas na rozwiązanie testu to równe 60 minut.

 

ZADANIA SYTUACYJNE (II etap)

Do etapu II zawodów zakwalifikowanych zostaje 50 zawodników z najlepszymi wynikami z testu. Szczegółowe zasady wyłonienia 50 najlepszych zawodników zawarte zostały w Regulaminie Olimpiady, pkt. 4.2.4.11-13.

W drugim etapie eliminacji okręgowych zawodnicy rozwiązują zadania sytuacyjne w pięcioosobowych zespołach. Liderem każdego zespołu jest jeden z dziesięciu zawodników, którzy osiągnęli w teście najwyższe wyniki. Lider zespołu dobiera do swojej drużyny cztery osoby, zgodnie z zasadami sprecyzowanymi w instrukcji Komisji Okręgowej. Więcej o tworzeniu grup.

Prace grupowe polegają na wyborze 3 spośród 5 studiów przypadku, zapisie rozwiązań dla każdego wybranego przypadku oraz przygotowaniu prezentacji dla jednego z nich. Komisja otrzymuje od zespołów pisemne rozwiązanie trzech wybranych przypadków, plan prezentacji oraz wizualizację prezentacji (na papierze flipchartowym). Na przygotowanie rozwiązań zadań sytuacyjnych przeznaczono 90 minut.

Następnie zespoły przedstawiają przed Komisją Okręgową rozwiązanie jednego z 3 przygotowanych zadań, w trakcie 7-minutowej prezentacji. Opiekun może wejść do sali podczas wygłaszania prezentacji przez zespół, do którego należy jego podopieczny.

Za prace zespołowe (rozwiązanie 3 zadań oraz prezentację przed Komisją) zawodnik może otrzymać maksymalnie 55 punktów

 

Przypadki dyskwalifikacji zawodnika

Zawody odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Komisja Okręgowa może zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie Olimpiady i instrukcji dołączonej do testu. Zabronione jest w szczególności:

 • posiadanie i używanie podczas eliminacji okręgowych jakichkolwiek pomocy (kalkulatora, urządzeń z wbudowaną pamięcią, urządzeń z dostępem do internetu, tablic matematycznych, włączonego telefonu, słowników, podręczników i innych pomocy);
 • odpisywanie czy porozumiewanie się pomiędzy zawodnikami podczas pisania testu;
 • zmienianie miejsca przez zawodnika podczas pisania testu lub zamienianie testu czy Arkusza Odpowiedzi z innymi;
 • rozwiązywanie testu ołówkiem.

[Regulamin Olimpiady, pkt. 4.2.4.3. Eliminacje okręgowe odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Komisja Okręgowa ma prawo zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie i instrukcji dołączonej do testu].

  

Poczęstunek

Dla zawodników Organizatorzy zaplanowali poczęstunek (kanapki) około godziny 12:00 (w zależności od okręgu). Organizatorzy nie zapewniają poczęstunku dla opiekunów zawodników.

 

Zwycięzcy eliminacji okręgowych

Zwycięzcami eliminacji okręgowych Olimpiady zostaje 10 zawodników z każdego okręgu, którzy zdobyli największą liczbę punktów łącznie z testu i prac zespołowych. Szczegółowe zasady wyłonienia 10 najlepszych zawodników zawarte zostały w Regulaminie Olimpiady, pkt. 4.2.4.16-18.


Miejsce zawodów i informacje na temat dojazdu

KATOWICE

Adres zawodów:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
ul. Bogucicka 3
40-287 Katowice
Budynek A, Aula im. dr. Józefa Lisaka, III piętro

Dojazd: 

Po wyjściu z Dworca PKP na ul. 3 Maja, należy wsiąść do tramwaju linii 7, 15 lub 20 i wysiąść na 5. przystanku: Zawodzie Uniwersytet Ekonomiczny. Podróż tramwajem zajmuje ok. 10 min. Budynek A znajduje się na ulicy Bogucickiej 3.

Zobacz lokalizację UE na planie miasta

Zobacz kampus UE w Katowicach

 

KRAKÓW

Adres zawodów:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Pawilon Dydaktyczno-Sportowy (Pawilon S), Hala Sportowa

Dojazd do UE z dworca PKP Kraków Główny:

 • Pieszo: z peronów należy kierować się na ulicę Topolową, a następnie skręcić w lewo w ulicę Rakowicką (ok. 5-minutowy spacer).
 • Tramwajem: z przystanku „Dworzec Główny” tramwajem nr 2 w kierunku Cmentarza Rakowickiego (dwa przystanki). Wysiąść należy na przystanku „Uniwersytet Ekonomiczny”.

W przypadku przyjazdu samochodem lub autokarem prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu sekretarzowi Komitetu Okręgowego, p. Dorocie Smolińskiej, (tel. +600 957 038, e-mail: smolinsd@uek.krakow.pl). W przeciwnym wypadku pojazd nie zostanie wpuszczony na teren kampusu. Wjazd na uczelnię – główną bramą od ulicy Rakowickiej.

Zobacz lokalizację UE na planie miasta

Zobacz kampus UE w Krakowie 

 

POZNAŃ

Adres zawodów:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UE)
al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań

 

Lokalizacja zawodów:

 • I część zawodów (test): Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Budynek A (Gmach Główny), Aula (II piętro), al. Niepodległości 10, Poznań,
 • spotkanie dla opiekunów (godz. 11.00): Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Budynek A (Gmach Główny), sala 418A, al. Niepodległości 10, Poznań,
 • II część zawodów (prace grupowe): Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Budynek A (Gmach Główny), sala 111A, al. Niepodległości 10, Poznań,

Zobacz lokalizację UE w Poznaniu (ul. Niepodległości 10) na planie miasta

Zobacz lokalizację UE w Poznaniu (ul. Towarowa 55) na planie miasta

 

 

WARSZAWA

Adres zawodów:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Gmach Główny (G), Aula Główna (I piętro)

 

Dojazd do SGH z dworca PKP Warszawa Centralna:

 • Tramwajem: z Dworca Warszawa Centralna tramwajami nr 17, 33 w kierunku Mokotowa; wysiąść należy na przystanku ‘Metro Pole Mokotowskie’;
 • Metrem: z przystanku ‘Metro Centrum’ w kierunku Kabat; wysiąść należy na przystanku ‘Metro Pole Mokotowskie’.

Zobacz lokalizację SGH na planie miasta

 

WROCŁAW

Adres zawodów:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
Budynek P, sala P1, P2, P3

 

Dojazd do UE z dworca PKP Wrocław Główny:

 • Tramwajem nr 9: wysiąść należy na przystanku Ślężna/Uniwersytet Ekonomiczny. Na teren UE wchodzi się bocznym wejściem, od ul. Ślężnej, ul. Kamiennej lub ul. Wielkiej. Po wejściu na teren UE należy szukać tabliczki wskazującej kierunek do budynku P;
 • Tramwajem 2 lub 17: wysiąść należy na przystanku Powstańców Śląskich/Urząd Pracy. Na teren UE wchodzi się przez bramę główną. Po wejściu na teren UE należy cały czas iść prosto szukając tabliczki ze wskazaniem budynku P.

Zobacz lokalizację UE na planie miasta

Zobacz mapę kampusu UE we Wrocławiu

 

 

Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIII edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2017/2018. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości