Aktualności

Wyniki zawodów okręgowych

Data dodania: 2.03.2018

Prezentujemy wyniki eliminacji okręgowych XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.


Eliminacje okręgowe odbyły się w dniu 1 marca 2018 r. w pięciu uczelniach ekonomicznych: Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 

Wyniki zawodników i progi punktowe w okręgach

 Komitet Okręgowy  Progi punktowe  kwalifikujące do drugiego etapu eliminacji okręgowych Progi punktowe kwalifikujące do eliminacji centralnych Wyniki 50 zawodników Wyniki z testu wszystkich zawodników
 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 50,5 98,2  Zobacz wyniki  Zobacz wyniki
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 36,5 (22) 98,7  Zobacz wyniki  Zobacz wyniki
 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 45,0 101,5  Zobacz wyniki  Zobacz wyniki
 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 41 (26) 101,0  Zobacz wyniki  Zobacz wyniki
 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 39 (21) 104,0  Zobacz wyniki  Zobacz wyniki

 

Gratulujemy zawodnikom, którzy znaleźli się na listach osób zakwalifikowanych do eliminacji centralnych (osoby wyróżnione na listach kolorem czerwonym).

Organizatorzy

 

Wyciąg z Regulaminu Olimpiady Przedsiębiorczości dotyczący kwalifikacji zawodników eliminacji okręgowych do finału zawodów:

4.2.4.16.     Zwycięzcami eliminacji okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości zostaje dziesięciu zawodników z każdego okręgu, którzy zdobyli największą liczbę punktów łącznie z testu i prac zespołowych.

4.2.4.17.     W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez zawodników o zakwalifikowaniu się do eliminacji centralnych decyduje liczba punktów uzyskanych z testu eliminacji okręgowych, a w dalszej kolejności liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań trudniejszych w tym teście. W przypadku dalszego braku możliwości wyłonienia dziesięciu najlepszych zawodników w danym okręgu o zakwalifikowaniu się do eliminacji centralnych decyduje liczba punktów zdobyta w eliminacjach szkolnych, a w następnej kolejności liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań trudniejszych w teście eliminacji szkolnych.

4.2.4.18.     Jeśli minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania się do eliminacji centralnych, z uwzględnieniem pkt 4.2.4.17, przyznana została więcej niż jednej osobie, wszystkie one przechodzą do eliminacji centralnych.

 

Opublikowano: 2 marca 2018 r., godz. 12.00

Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XII edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2016/2017. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości