Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej propozycji comiesięcznego newslettera. Mamy nadzieję, że zawarte w nim informacje będą dla Państwa i dla uczniów pomocą w poszerzaniu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.


Olimpiada - ostatnie wydarzenia i nadchodzące terminy

1 grudnia 2014 - ostateczny termin potwierdzenia za pośrednictwem portalu Olimpiady, że szkoła otrzymała testy.

4 grudnia 2014 - eliminacje szkolne (godz. 9.00 - 10.00).

8 grudnia 2014 - ostateczny termin wysłania protokołów z eliminacji szkolnych (decyduje data stempla pocztowego).

9 grudnia 2014 - podanie szacunkowych progów punktowych kwalifikujących do eliminacji okręgowych.

---

24-28 listopada 2014 - w Grajewie (woj. podlaskie) odbyła się XXV edycja projektu Innowatorium Tydzień Przedsiębiorczości.

Polecamy

Informacje o wszystkim, co się dzieje w tematach związanym z polskimi innowacjami, przydatne z perspektywy przedsiębiorcy, można znaleźć w nowym serwisie grupy naTemat - INN Poland. Portal ten będzie informował o osiągnięciach polskich naukowców, środkach publicznych wydawanych na badania i rozwój, o wynalazkach i wdrożeniach.

Polecamy lekturę światowego raportu firmy Amway, pokazującego m.in. jak w różnych krajach postrzegane jest nauczanie przedsiębiorczości.

Na portalu http://www.projectmanager.com/ dostępne są nagrania filmowe w języku angielskim dotyczące zarządzania projektami, wśród zamieszczonych materiałów można znaleźć film na temat zarządzania zmianą.

Jak lepiej zarządzać wiedzą? Na to pytanie odpowiada nowa, warta uwagi publikacja pt. Innowacyjne zarządzanie wiedzą. Podręcznik przedstawia wykorzystanie filozofii, technik i narzędzi zarządzania wiedzą. Ułatwia też nauczanie i uczenie się dzięki blokowi dydaktycznemu zawierającemu propozycje ćwiczeń do zastosowania na zajęciach oraz zadania samokształceniowe.

Z najnowszych zasobów „e-mentora” polecamy:

- Nauka ekonomii oczami nastolatków - opracowanie przedstawiające wyniki piątej edycji badania dotyczącego świadomości i dojrzałości ekonomicznej dzieci oraz młodzieży,

- YouTube - YouLearn. Nauka przez YouTube? - artykuł poświęcony problematyce uczenia się poprzez oglądanie filmów dostępnych na portalu YouTube,

Zachęcamy do zapoznania się z filmami z wystąpień uczestników I edycji Kongresu Rozwoju Edukacji - środowiskowego spotkania osób, którym bliska jest problematyka rozwijania i unowocześniania polskiej edukacji. Kongres odbył się w dniach 12-13 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Zapraszamy do zapoznania się z nową kampanią Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz! Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, tzw. „chwilówek”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza dyrektorów, którzy myślą o doskonaleniu pracy swojej szkoły i własnym rozwoju zawodowym, do wzięcia udziału w spotkaniach pilotażowych nowego modelu doskonalenia w ramach programu Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek.

Warto zapoznać się z raportem (w języku angielskim) nt. atrakcyjności inwestycyjnej Europy, który opublikowała firma Ernst&Young: Europe 2014, Back in the game.

Warto zapisać w kalendarzu

1 grudnia br. pod adresem https://new.livestream.com/tedx/tedxwarsawed w godzinach 11:30 - 16:30 będzie dostępna bezpłatna transmisja z TEDxWarsawED - pierwszego w Polsce TEDx-a poświęconego przyszłości edukacji. W spotkaniu, które odbędzie się w Warszawie, wezmą udział nauczyciele, rodzice, edukatorzy i inne osoby zainteresowane edukacją. Mottem wydarzenia będzie Education out of the box.

W dniach 3-4 grudnia br. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się bezpłatna konferencja organizowana przez PARP - ICT Summit. Ponad 800 gości i 50 prelegentów przez dwa dni rozmawiać będzie o rozwoju ekosystemu start-upowego w Europie Środkowo-Wschodniej, trendach technologicznych oraz innowacyjnych przedsięwzięciach biznesowych, które narodziły się w naszej części Europy.

9 grudnia br. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbędzie się IV Konferencja Badawcza pt. Przedsiębiorczość jutra, organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z działającym przy niej Ośrodkiem Badań nad Przedsiębiorczością. Tematem konferencji będą trendy i kierunki zmian dotyczące rynku pracy oraz perspektywy rozwoju przedsiębiorczości.

Z przedsiębiorczego bloga

Niepełnoetatowi - czyli o postrzeganiu pracy w skróconym wymiarze godzinowym przez pracowników i pracodawców.

W kartach zapisane - czyli o innowacyjnych rozwiązaniach na rynku kart płatniczych.

Zadłużona, zadłużony - czyli o rozbieżnościach pomiędzy deklarowanymi sposobami rozwiązywania problemów finansowych a rzeczywistymi działaniami, gdy kłopoty naprawdę się pojawią.

Co słychać w biznesie

7 nawyków niezwykle skutecznych liderów - o nawykach, których przyswojenie może pomóc w kształtowaniu własnych umiejętności przywódczych.

RPA biznesową bramą do Afryki - o tym, jak dziennikarze BBC w rozmowach z kilkoma menedżerami największych światowych firm postanowili sprawdzić, jak dziś prowadzi się biznes w RPA.

Wizerunkowe problemy Uber - o kryzysie wizerunkowym, jaki wywołała kontrowersyjna wypowiedź wiceprezesa firmy Uber (twórcy aplikacji mobilnej do zamawiania usługi przewozowej) na temat inwigilowania dziennikarzy.

Inne zasoby

Zachęcamy Państwa do skorzystania z e-wykładów na tematy związane z hasłem zmiennym 10. edycji Olimpiady na naszej platformie e-learningowej.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać naszego comiesięcznego Newslettera, napisz do nas, odpowiadając na nasz e-mail (biuro@olimpiada.edu.pl).

Projekt "Olimpiada Przedsiębiorczości" jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest także dofinansowany z dotacji Mnisterstwa Edukacji Narodowej.