Przebieg zawodów XV edycji

etap

I ELIMINACJE SZKOLNE

II ELIMINACJE OKRĘGOWE

III ELIMINACJE CENTRALNE

data

5 grudnia 2019 r.

5 marca 2020 r.

2 kwietnia 2020 r.

miejsce

szkoły zgłaszające uczniów

(w których powołano Komisje Szkolne)

siedziby pięciu komitetów okręgowych:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dane teleadresowe dostępne w OKRĘGI

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

forma

TEST

I etap

TEST

I etap

TEST

liczba pytań

50 pytań

liczba pytań

50 pytań

liczba pytań

50 pytań

typ pytań

zamknięte

typ pytań

zamknięte

typ pytań

otwarte i zamknięte

czas trwania

60 minut

czas trwania

60 minut

czas trwania

60 minut

punktacja

1 pkt - za poprawną odpowiedź na pytania łatwiejsze

2 pkt – za poprawną odpowiedź na pytania trudniejsze

-0,5 pkt – za błędną odpowiedź na pytania łatwiejsze

-1 pkt – za błędną odpowiedź na pytania trudniejsze

0 pkt – za odpowiedź „nie udzielam odpowiedzi”

punktacja

1 pkt - za poprawną odpowiedź na pytania łatwiejsze

2 pkt – za poprawną odpowiedź na pytania trudniejsze

-0,5 pkt – za błędną odpowiedź na pytania łatwiejsze

-1 pkt – za błędną odpowiedź na pytania trudniejsze

0 pkt – za odpowiedź „nie udzielam odpowiedzi”

punktacja

MAX: 75 pkt.

25 zawodników, którzy zdobyli największą liczbę punktów z TESTU kwalifikują się do II etapu eliminacji centralnych

II etap
ELEVATOR PITCH

idea

25 zawodników indywidualnym wystąpieniu prezentuje wylosowany przez siebie „pomysł na biznes” w formule elevator pitch.
Zawodnik prezentuje „pomysł na biznes” po przygotowaniu się w obecności Komisji Centralnej.
Komisja Centralna zadaje zawodnikowi pytania dotyczące zaprezentowanego „pomysłu na biznes”.

punktacja

MAX: 45 pkt.

50 zawodników w każdym okręgu, którzy zdobyli największą liczbę punktów z TESTU kwalifikują się do II etapu eliminacji okręgowych

10 zawodników, którzy zdobyli największą liczbę punktów łącznie z TESTU oraz ELEVATOR PITCH kwalifikują się do III etapu eliminacji centralnych.

II etap

 ZADANIA SYTUACYJNE

III etap

QUIZ "1 z 10"

idea

Pięcioosobowe zespoły zawodników (wyłonione w drodze losowania) rozwiązują 1 zadanie sytuacyjne, wylosowane przez przedstawiciela zespołu.

Wszystkie zespoły przygotowują rozwiązania wylosowanych zadań sytuacyjnych w tym samym czasie.

Rozwiązania zadań sytuacyjnych zespoły przekazują Komisji Okręgowej.

Zespoły kolejno (losowana kolejność) dokonują obrony rozwiązania wylosowanego zadania sytuacyjnego przed Komisją Okręgową. Obrona polega na odpowiadaniu przez zespół na pytania Komisji dotyczące przekazanego Komisji opisu rozwiązania zadania sytuacyjnego.

idea

10 zawodników odpowiada na pytania w formule teleturnieju telewizyjnego „1 z 10” do momentu wyłonienia zwycięzcy.

punktacja

MAX: 55 pkt.

punktacja

MAX: 100 pkt.

Kwalifikacja do kolejnego stopnia eliminacji

1250 zawodników ze wszystkich okręgów

 

100 zawodników ze wszystkich okręgów

 

25 laureatów, w tym zwycięzca
25 finalistów
50 uczestników eliminacji centralnych

Do eliminacji okręgowych kwalifikowani są zawodnicy, którzy uzyskali największą liczbę punktów w danym okręgu. Podział 1000 miejsc na okręgi jest stały i wynosi po 200 miejsc na każdy okręg, a podział pozostałych 250 miejsc dokonywany jest po zamknięciu rejestracji na Olimpiadę Przedsiębiorczości i jest proporcjonalny do liczby zgłoszeń zawodników w poszczególnych okręgach.

Do eliminacji centralnych kwalifikowanych jest 15 zawodników z każdego okręgu, którzy uzyskali największą liczbę punktów łącznie z TESTU oraz ZADANIA SYTUACYJNEGO oraz 25 najlepszych spośród pozostałych zawodników, którzy uzyskali największą liczbę punktów z TESTU.

O miejscu zawodnika na liście 25 laureatów decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w eliminacjach centralnych łącznie z TESTU, ELEVATOR PITCH oraz QUIZU „1 z 10”.
O miejscu zawodnika na liście 25 finalistów decyduje liczba punktów uzyskana z TESTU.
O miejscu zawodnika na liście 50 uczestników eliminacji centralnych decyduje liczba punktów uzyskana z TESTU.

Przebieg zawodów określa § 4 ust. 4.2.3 – 4.2.5 Regulaminu.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIV edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2018/2019. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości