Aktualności

Szkolenia dla nauczycieli! W 5 miastach! Zapraszamy!

Data dodania: 23.09.2015

Miło nam poinformować o przygotowanej dla Państwa niespodziance w postaci oferty szkoleń rozwojowych.


Dbając o Państwa rozwój zawodowy chcielibyśmy zaoferować serię szkoleń podwyższających kompetencje dydaktyczne, pomocne w codziennej pracy w szkole. Jest to rozpoczęty wiosną br. cykl zajęć, które spotkały się z bardzo pozytywnymi opiniami uczestników. 

Udział w spotkaniach jest nieodpłatny, a godziny zajęć pozwolą Państwu na zaplanowanie jednodniowego wyjazdu.

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się na wybrane szkolenie. 

Zachęcamy zwłaszcza pedagogów ze szkół z mniejszych miejscowości, oddalonych od ośrodków wielkomiejskich. Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie.

 

Terminy, miejsce i tematyka szkoleń:

 • 7 października (środa) – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – „Trening kreatywności dla nauczycieli”,
 • 20 października (wtorek) – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – „Komunikacja w pracy nauczyciela”,
 • 28 października (środa) – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – „Trening kreatywności dla nauczycieli”,
 • 29 października (czwartek) – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – „Komunikacja w pracy nauczyciela”,
 • 3 listopada (wtorek) – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – „Komunikacja w pracy nauczyciela",
 • 20 listopada (piątek) - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – „Brain-Based Learning – nowe trendy w nauczaniu".

Szkolenia odbywać się będą w godz. 10.00 - 17.00. W trakcie zajęć przewidziano 3 przerwy oraz niewielki poczęstunek.

 

Zasady zgłoszeń:

Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, pełną nazwę szkoły, dane kontaktowe (telefon. e-mail), nazwę miejscowości zamieszkania oraz jej wielkość (liczbę mieszkańców), przedmioty, których Państwo uczą, a także wybór tematu i miejsca szkolenia, prosimy przesyłać na adres: biuro@olimpiada.edu.pl (tytuł maila: Seminaria OP - Jesień 2015 - "Nazwa miasta"). 

 

Zasady zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie:

Uczestnicy z mniejszych miejscowości (poniżej 30 tys. mieszkańców), znacząco oddalonych od miasta szkolenia (powyżej 50 km) mogą ubiegać się o pokrycie kosztów przejazdu na szkolenie.

Koszty przejazdu nie powinny być wyższe niż koszt biletu kolejowego II klasy lub – w przypadku braku komunikacji kolejowej – koszt biletu autobusowego, z pełnym wykorzystaniem taryf ekonomicznych i zniżkowych. Nie zwracamy kosztów przejazdu komunikacją miejską.

Uczestnicy spełniający warunki podane wyżej, proszeni są o przesłanie listem poleconym, w ciągu 7 dni od dnia szkolenia podania o zwrot dokonanych kosztów za przejazd (PODANIE_pobierz) wraz z oryginałami biletów PKP lub autobusowych, na adres: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, al. Niepodległości 162, lokal 150, 02-554 Warszawa.

Pokrycie kosztów będzie możliwe jedynie po przedłożeniu biletów PKP lub biletów autobusowych w obie strony (w formie jednego biletu lub dwóch osobnych biletów na dojazd i powrót).

 

Zakres tematyczny szkoleń:

 

TRENING KREATYWNOŚCI DLA NAUCZYCIELI
Jak uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne i wspierać potencjał uczniów

Cele szkolenia:

 • poznanie i trening zastosowania technik kreatywnych zwiększających atrakcyjność nauczania przy wykorzystaniu indywidualnych i grupowych potencjałów,
 • poznanie narzędzi rozwijania twórczej i proaktywnej postawy własnej i uczniów skoncentrowanej na poszukiwaniu i dostrzeganiu nowych rozwiązań i szans,
 • kształtowanie nawyków intelektualnych zwiększających skuteczność i oryginalność myślenia.

Korzyści dla uczestników:

 • przełamanie sztywności, inercji i rutyny w myśleniu i działaniu, wzbogacenie metod dydaktycznych,
 • uruchomienie własnych zasobów twórczych i wdrożenie ich do codziennej aktywności zawodowej,
 • radość i satysfakcja z własnego wysiłku i współpracy zespołowej.


Tematyka szkolenia:

1. Twórczość jako „paliwo” do dokonywania zmian i pokonywania rutyny

2. Identyfikowanie potencjału twórczego

 • „Osobowość” twórcza
 • Motywacja twórcza

3. Techniki i metody twórczego myślenia i twórczego rozwiązywanie problemów – trening zastosowania

 • Techniki lateralne,
 • Tworzenie analogii,
 • Metafora i baśń,
 • Dokonywanie transformacji,
 • Metody synaktyczne,
 • Techniki psychodramy,
 • Techniki circept,
 • Metoda 6 kapeluszy,
 • Twórcza empatia,
 • Metoda bodźca zewnętrznego,
 • Reguła inkubacji,
 • Metody teatru improwizacji,
 • Inne.

 

 ***

KOMUNIKACJA W PRACY NAUCZYCIELA
Jak budować relacje z uczniem i reagować w trudnych sytuacjach interpersonalnych

Cele szkolenia:

 • poznanie narzędzi i technik komunikacyjnych wspomagających zrozumienie i kontakt w trudnych sytuacjach interpersonalnych w kontakcie z uczniem i jego rodzicem,
 • rozwijanie umiejętności budowania więzi z uczniem opartych na wzajemnym szacunku,
 • rozpoznanie warunków i zasad zdobywania i utrzymywania autorytetu w relacji z uczniem.

Korzyści dla uczestników:

 • wzrost pewności siebie oraz zmniejszenie napięcia i stresu w sytuacjach trudnego kontaktu z uczniem,
 • wzbogacenie własnych kompetencji wychowawczych,
 • wymiana doświadczeń oraz pomysłów reagowania w trudnych sytuacjach w środowisku szkolnym.


Tematyka szkolenia:

1. Rozpoznanie i omówienie obszarów trudności w pracy nauczyciela

2. Umiejętności komunikacyjne

 • Narzędzia budowania dobrego kontaktu między nauczycielem a uczniem (i rodzicem),
 • Konstruktywna informacja zwrotna (wyrażanie pochwał i krytyki),
 • Empatia w kontakcie z uczniem – aktywne słuchanie oraz wyrażanie uczuć i potrzeb,
 • Model komunikacji Schulza von Thuna.

3. Trudne sytuacje interpersonalne

 • Narzędzia wywierania wpływu w kontakcie z uczniem (agresywnym, nieśmiałym, lękowym) oraz rodzicem (roszczeniowym, agresywnym, niewspółpracującym),
 • Stawianie granic – jak odmawiać uczniom (i rodzicom) zachowując dobre relacje,
 • Reagowanie na różne rodzaje krytyki, agresję i zachowania przemocowe,
 • Wspieranie ucznia w kryzysach.

 

***

BRAIN-BASED LEARNING – nowe trendy w nauczaniu

Cel szkolenia:

Przybliżenie możliwości wykorzystywania wybranych osiągnięć z zakresu neuronauki, kognitywistyki, psychologii poznania i dydaktyki w procesie kształcenia.

Szkolenie dotyczyć będzie następujących zagadnień:

 1. Mózg jako organ odpowiedzialny za procesy poznawcze,
 2. Jak się uczymy, czego potrzebuje mózg żeby się uczyć,
 3. Co wpływa na proces kształcenia,
 4. Neuromity w edukacji,
 5. Myślenie wolne i szybkie,
 6. Motywacja w procesie kształcenia,
 7. Nowa psychologia sukcesu,
 8. Co sprzyja twórczemu myśleniu,
 9. Jak pokonywać trudności w procesie kształcenia,
 10. Współczesna rola nauczyciela w procesie kształcenia,
 11. Rozwój własny nauczyciela (uważność, równowaga między życiem zawodowym a osobistym, dobrostan),
 12. Sztuka leniuchowania.

Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości