Aktualności

Seminarium dla Zawodników i Opiekunów merytorycznych pt. "Z Olimpiadą na "ty"". 20 listopada 2019 r.

Data dodania: 31.10.2019

Drodzy Zawodnicy i Opiekunowie merytoryczni!

Serdecznie zapraszamy na seminarium "Z Olimpiadą na "ty"", które odbędzie się 20 listopada br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Al. Niepodległości 162, Aula Główna)

 

 


ADRESACI

Do udziału w seminarium zapraszamy zarówno Zawodników, jak i Opiekunów merytorycznych zawodników zgłoszonych do XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

PROGRAM

Program seminarium tworzy:

- blok metodyczny - dotyczący zmian w przebiegu etapów Olimpiady wprowadzonych w 2018 r.

- blok merytoryczny - dotyczący tematyki hasła zmiennego, tj. "Zarządzanie różnorodnością w organizacji. Kultura, Pracownik, Struktura"

Seminarium rozpocznie się o godz. 10.00, a zakończy o godz. 17.00.

AGENDA

REKRUTACJA

Zgłoszenia należy dokonać poprzez ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Kryteria:

- status zawodnika zgłoszonego do udziału w XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

- status Opiekuna merytorycznego zawodnika zgłoszonego do udziału w XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

- kolejność zgłoszeń (limit: 600 miejsc)

ORGANIZACJA

O dofinansowanie kosztów podróży ubiegać się mogą uczestnicy ze szkół oddalonych od Warszawy powyżej 50 km, korzystający z publicznych środków transportu zbiorowego lub wynajętych środków transportu zbiorowego (autokar/bus). Prosimy o wybieranie środka transportu najbardziej korzystnego cenowo. Pozwoli to nam na możliwie największe dofinansowanie możliwie największej liczby uczestników seminarium. Zachęcamy do korzystania z wynajętych przez szkołę lub kilka szkół danej miejscowości autokarów/busów.

Zainteresowane  szkoły prosimy o pobranie WNIOSEK o dofinansowanie kosztów podróży i przesyłanie do 8 listopada br. na adres: OP15@olimpiada.edu.pl.

Na podstawie wniosków oszacujemy koszty i przekażemy do 12 listopada br. decyzję o kwocie dofinansowania.

Zwrot kosztów nastąpi na podstawie PODANIA o dofinansowanie kosztów podróży, o przesłanie którego prosimy do 30 listopada br. wraz z oryginałami biletów i faktur.

DANE DO FAKTURY:

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Al. Niepodległości 162

02-554 Warszawa

NIP: 521-31-48-350

 

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Olimpiady

 

Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIV edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2018/2019. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości