Aktualności

Eliminacje szkolne - wyniki

Data dodania: 8.12.2020

Drodzy Zawodnicy i Opiekunowie,

publikujemy wyniki eliminacji szkolnych XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości wraz z podsumowaniem przebiegu zawodów.


Uprawnionych do wzięcia udziału w eliminacjach szkolnych XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości było 3966 zawodników.

Liczbę tę stanowią zawodnicy, którzy dokonali poprawnej indywidualnej rejestracji.

Wszystkim uprawnionym przekazano linki do testu.

W teście udział wzięło 3507 zawodników.

 

W oparciu o liczbę zawodników, którzy dokonali poprawnej indywidualnej rejestracji (etap 5 rejestracji) i zgodnie z pkt 4.2.3.14 Regulaminu XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości obliczono następujące progi punktowe:

Komitet Okręgowy

liczba zawodników, którzy dokonali poprawnej indywidualnej rejestracji

liczba zawodników zakwalifikowana do eliminacji okręgowych

próg punktowy kwalifikujący do eliminacji okręgowych

 

 

 

suma

zadania trudniejsze

SGH Warszawa

742

247

13,50

12,00

UE Katowice

709

246

6,50

3,00

UE Kraków

876

255

12,00

6,00

UE Poznań

1003

264

11,50

6,00

UE Wrocław

636

241

4,50

3,00

 

3966

1253

 

 

Pod poniższymi linkami znajdują się listy rankingowe wg okręgów:

SGH Warszawa

UE Katowice

UE Kraków

UE Poznań

UE Wrocław

Kwalifikację do eliminacji okręgowych XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości uzyskały osoby zajmujące miejsca od 1 do miejsca wg powyższej tabeli (włącznie). Osoby zakwalifikowane dodatkowo oznaczono kolorem zielonym.

Wyniki publikowane są wg nr ID przydzielonych zawodnikom podczas indywidualnej rejestracji (etap 5 rejestracji).

Numery ID zostały przekazane mailem systemowych bezpośrednio po dokonaniu przez zawodnika rejestracji.

ID zawodnika to ciąg znaków zawierających: nr edycji – nr zgłoszenia szkoły (okręg, nr porządkowy szkoły) – numer porządkowy ucznia.

 

Od 9 grudnia br., godz. 12.00 w Panelu Komisji Szkolnych Opiekun merytoryczny, po uprzednim zalogowaniu się, ma dostęp do:

  1. numerów ID zawodników (oraz innych danych podanych podczas indywidualnej rejestracji zawodnika);
  2. wyników zawodników, wg:

- łączna liczba punktów,

- liczba punktów za zadania trudniejsze;

  1. podglądu testu zawodnika (po „kliknięciu” w nr porządkowy zawodnika lub słowo "test"), zawierającego:

* imię i nazwisko zawodnika,

* ID zawodnika,

* wszystkie pytania testowe z zaznaczonymi kolorem: zielonym – poprawnymi odpowiedziami, czerwonym – błędnymi odpowiedziami oraz uzyskaną liczbą punktów za dane pytanie,

* podsumowanie punktacji:

> suma punktów,

> suma punktów łatwiejsze,

> suma punktów trudniejsze.

 

Testu nie ukończyło 136 osób, co stanowi 3,8% biorących udział.

Monitorowanie pracy serwerów (wykresy) wykazało minimalne obciążenie serwerów.

Powody przerwania pisania testu leżały po stronie zawodników.

UWAGA: W przypadku przerwania pisania testu odpowiedzi udzielone zapisały się w bazie danych i zostały uwzględnione w punktacji zawodnika.

 

Gratulujemy zakwalifikowanym!

 

Zespół Olimpiady

 

 


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości