Aktualności

Organizacja eliminacji okręgowych oraz cetralnych

Data dodania: 22.01.2021

Drodzy Zawodnicy i Opiekunowie merytoryczni!


Eliminacje okręgowe przeprowadzone zostaną online w terminach:

- I etap - test eliminacji okręgowych - 4 marca 2021 r., godz. 9.00

- II etap - zadanie sytuacyjne - 10 marca 2021 r., godz. 9.00 - 13.00

Etap I przeprowadzony zostanie z wykorzystaniem aplikacji Olimpiady.

Etap II przeprowadzony zostanie w środowisku MS Teams.

 

Regulamin oraz Instrukcja opublikowana zostanie do 31 stycznia 2021 r.

 

W odniesieniu do § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 12 sierpnia 2020 r. Komitet Główny wystosuje pisma do dyrektorów szkół uczniów zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości z prośbą o zapewnienie pomieszczenia w szkole wyposażonego w sprzęt komuputerowy z dostępem do internetu oraz opieki nauczyciela w liczbie odpowiadającej zakwalifikowanym uczniom.

 

Eliminacje centralne zorganizowane zostaną 1 kwietnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Komitet Główny zastrzega jednocześnie prawo do zmiany terminu oraz organizację eliminacji centralnych online, uzależniając swoją decyzję od sytuacji epidemicznej w Polsce.

 

Z życzeniami zdrowia!

Zespół Olimpiady

 


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości