Aktualności

ELIMINACJE OKRĘGOWE - WYNIKI I etapu - test

Data dodania: 5.03.2021

Drodzy Zawodnicy i Opiekunowie,

publikujemy wyniki I etapu eliminacji okręgowych - TEST XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości wraz z podsumowaniem przebiegu zawodów.

 

Uprawnionych do wzięcia udziału w I etapie eliminacji okręgowych - TEST XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości było 1253 zawodników.

Wszystkim uprawnionym przekazano linki do testu.

W teście udział wzięło 1112 zawodników.


Pod poniższymi linkami znajdują się listy rankingowe wg okręgów:

SGH Warszawa

UE Katowice

UE Kraków

UE Poznań

UE Wrocław

Kwalifikację do II etapu eliminacji okręgowych - ZADANIE SYTUACYJNE  XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości uzyskały osoby zajmujące miejsca od 1 do miejsca wg powyższej tabeli (włącznie). Osoby zakwalifikowane dodatkowo oznaczono kolorem niebieskim.

Od 8 marca br., godz. 12.00 w Panelu Komisji Szkolnych Opiekun merytoryczny, po uprzednim zalogowaniu się, ma dostęp do:

  1. numerów ID zawodników (oraz innych danych podanych podczas indywidualnej rejestracji zawodnika);
  2. wyników zawodników, wg:

- łączna liczba punktów,

- liczba punktów za zadania trudniejsze;

  1. podglądu testu zawodnika (po „kliknięciu” na słowo "test"), zawierającego:

* imię i nazwisko zawodnika,

* ID zawodnika,

* wszystkie pytania testowe z zaznaczonymi kolorem: zielonym – poprawnymi odpowiedziami, czerwonym – błędnymi odpowiedziami oraz uzyskaną liczbą punktów za dane pytanie,

* podsumowanie punktacji:

> suma punktów,

> suma punktów trudniejsze.

 

Testu nie ukończyło 9 osób.

Monitorowanie pracy serwerów (wykresy) wykazało minimalne obciążenie serwerów.

Powody przerwania pisania testu leżały po stronie zawodników i wynikały z więcej niż jednego kliknięcia w przycisk "rozpocznij test".

UWAGA: W przypadku przerwania pisania testu odpowiedzi udzielone zapisały się w bazie danych i zostały uwzględnione w punktacji zawodnika.

 

Gratulujemy zakwalifikowanym!

 

Zespół Olimpiady


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości