Aktualności

Znamy zwycięzców XVI edycji Olimpiady!

Data dodania: 2.06.2021

Zwycięzcą XVI edycji Olimpiady został Bazyli Widawski z III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach.
Serdecznie gratulujemy zarówno Zwycięzcy, jak i jego opiekunowi merytorycznemu - pani Oldze Bytniewskiej!


Sukcesu gratulujemy wszystkim Laureatom, Finalistom!

Za udział w zawodach dziękujemy także Uczestnikom eliminacji centralnych.

Niech rozpoczęta w ten sposób przygoda z przedsiębiorczością potrwa długie lata i przyniesie Wam, Drodzy Zawodnicy, wiele sukcesów i trafnych wyborów. Nauczycielom i opiekunom uczniów życzymy zaś dalszych sukcesów pedagogicznych i dużo radości z wykonywanej pracy.

 

Publikujemy pełne listy rankingowe: 

Lista Laureatów eliminacji centralnych XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości (miejsca 1-25)

Lista Finalistów eliminacji centralnych XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości (miejsca 26-50)

Lista Uczestników eliminacji centralnych XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości (miejsca 51-100)

 Z regulaminu Olimpiady Przedsiębiorczości: "4.2.5.16. O miejscu zawodnika na liście 25 laureatów decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w eliminacjach centralnych: za test, prezentację oraz udział w quizie. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez większą liczbę zawodników o miejscach na liście 25 laureatów decyduje liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania z testu w eliminacjach centralnych, w dalszej kolejności liczba punktów za rozwiązanie zadań trudniejszych w tym teście, a następnie kolejno: liczba punktów zdobytych z testu eliminacji okręgowych, liczba punktów za rozwiązanie zadań trudniejszych w teście eliminacji okręgowych, liczba punktów zdobytych z testu eliminacji szkolnych, liczba punktów za rozwiązanie zadań trudniejszych w teście eliminacji szkolnych.".

 

Jednocześnie publikujemy TEST ELIMINACJI CENTRALNYCH oraz KLUCZ ODPOWIEDZI - TEST (pyt. zamknięte), KLUCZ ODPOWIEDZI - TEST (pyt. otwarte)

 

Raz jeszcze gratulujemy!

Zespół Olimpiady


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości