Aktualności

XVII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości - REJESTRACJA

Data dodania: 1.10.2021

Drodzy Zawodnicy i Opiekunowie,

formularz rejestracyjny do XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości został uruchomiony.


Zgłoszenia szkoły do udziału w XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości należy dokonać poprzez

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKOŁY

 

Rejestracja przebiega wg - określonych Regulaminem - następujących etapów:

Etap 1. Zgłoszenie szkoły do udziału uczniów w Olimpiadzie Przedsiębiorczości. Komisja Szkolna dokonuje zgłoszenia szkoły poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej Olimpiady Przedsiębiorczości: www.olimpiada.edu.pl, wraz z podaniem:

  1. danych szkoły;
  2. danych Komisji Szkolnej;
  3. deklarowanej liczby uczniów, którzy wezmą udział w OP17;
  4. danych opiekunów zawodników.

Etap 2. W wyniku rejestracji przez elektroniczny formularz wygenerowane zostaje zgłoszenie, które należy wydrukować, podpisać, podstemplować pieczęcią szkoły oraz wysłać do Komitetu Głównego w ustalonym terminie za pośrednictwem tradycyjnej poczty (decyduje data stempla pocztowego) lub elektronicznie.

UWAGA: Elektroniczna forma przesłania Zgłoszenia szkoły do Komitetu Głównego odbywa się poprzez załączenie skanu Zgłoszenia szkoły w Panelu Komisji Szkolnych (po uprzednim zalogowaniu) z wykorzystaniem opcji "Załącz skan Zgłoszenia szkoły".

Etap 3. Komitet Główny dokonuje weryfikacji przesłanych zgłoszeń szkoły.

Etap 4. Szkołom, które przejdą pozytywną weryfikację udostępniony zostaje link na potrzeby indywidualnej rejestracji ucznia. Link jest dedykowany szkole i ma zakodowane ID szkoły. Link jest udostępniany w Panelu Komisji Szkolnych i dostępny po zalogowaniu. Komisja Szkolna przekazuje link wszystkim uczniom, wg deklarowanej w zgłoszeniu liczby zawodników.

Etap 5. Indywidualna rejestracja zawodników. Za pośrednictwem przekazanego szkole linku uczniowie dokonują indywidualnej rejestracji. W przypadku uczniów niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic/opiekun prawny. W wyniku indywidualnej rejestracji uczniom nadawany jest numer ID.

Etap 6. Komisja Szkolna przeprowadza weryfikację zgłoszeń indywidualnych w Panelu Komisji Szkolnych dokonanych przez uczniów w odniesieniu do deklarowanej na etapie zgłaszania szkoły liczby zawodników oraz w zakresie prawdziwości danych.

 

Czekamy na Was!


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości