Aktualności

WYNIKI ELIMINACJI SZKOLNYCH XVII EDYCJI OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI

Data dodania: 10.01.2022

Termin publikacji wyników eliminacji szkolnych XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości zostaje przesunięty na termin nie przekraczający 31 stycznia 2022 r.


W związku z niżej opisanymi sytuacjami odstępstwa w działaniach Komisji szkolnych od zapisów Regulaminu, instrukcji oraz komunikatów Komitetu Głównego, tj.:

- opóźnieniami w przekazywaniu arkuszy odpowiedzi przez Komisje szkolne wynikające z przesyłania ich do Komitetów Okręgowych zamiast do Komitetu Głównego (ok. 5% komisji);

- konieczności weryfikacji przez Komitet Główny KAŻDEGO ARKUSZA odpowiedzi zawodnika wynikającej z:

* losowego rozdania arkuszy odpowiedzi z pominięciem nr ID przy jednoczesnym niewdrożeniu lub błędnym wdrożeniu procedury korekty w Panelu (ok. 40% komisji),

* dokonywaniem przez nauczycieli sprawdzenia arkuszy (umiesczanie punktacji) w polu odczytu skanerów (ok. 10% komisji);

termin publikacji zostaje przesunięty na termin nie przekraczający 31 stycznia 2022 r., na godz. 20.00.

 

Komitet Główny

 


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości