Aktualności

ELIMINACJE OKRĘGOWE - ONLINE

Data dodania: 1.02.2022

Drodzy Zawodnicy i Opiekunowie,
informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiczną eliminacje okręgowe XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości zostaną przeprowadzone online.


 Eliminacje okręgowe przeprowadzone zostaną online w terminach:

- I etap - test eliminacji okręgowych - 3 marca 2022 r., godz. 9.00
- II etap - zadanie sytuacyjne - 10 marca 2022 r., godz. 9.00 - 14.00

Etap I przeprowadzony zostanie z wykorzystaniem aplikacji Olimpiady.
Etap II przeprowadzony zostanie w środowisku MS Teams.


W związku ze zmianą formuły organizacji eliminacji okręgowych XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości ze stacjonarnej na online do Regulaminu Olimpiady wprowadzono stosowne zmiany.
Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu oznaczono kolorem żółtym.


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości