Aktualności

Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

Data dodania: 27.06.2022

W dniu 23 czerwca br. odbyła się Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Gala – na zaproszenie Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy – odbyła się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.


Gorącą atmosferę uroczystości zapewniała nie tylko aura, ale także obecność znamienitych Gości oraz emocje wzruszenia nagradzanych laureatów oraz ich opiekunów.

W uroczystości udział wziął Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP pan Minister Piotr Ćwik. Na uroczystości nie mogło zabraknąć Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Jego Magnificencji pana prof. dra hab. Piotra Wachowiaka, Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Przedsiębiorczości – pana prof. dra hab. Marka Rockiego, Przewodniczącej Podkomitetu Naukowego Komitetu Głównego Olimpiady Przedsiębiorczości – pani prof. dr hab. Marii Romanowskiej, Dyrektora Zarządzającego Fundacji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – pana dra Marcina Dąbrowskiego oraz przedstawicieli Komitetów Okręgowych. Podczas tegorocznej Gali silną reprezentację stanowili przedstawiciele Komitetu Okręgowego w Katowicach z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w osobach: Przewodniczącego Komitetu Okręgowego pana prof. dra hab. Wojciecha Dyducha, Sekretarza pani Małgorzaty Bakalarskiej-Dyduch, a także członków Komisji Okręgowej – pana Grzegorza Głoda, pani Łucji Waligóry oraz pana Krzysztofa Wąska. Zaproszenie do udziału w Gali przyjęli także inni przedstawiciele Władzy akademickiej SGH: Prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ds. rozwoju prof. dr hab. pan Roman Sobiecki, Dziekan Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pani prof. dr hab. Dorota Niedziółka

Galę uświetnił występ Chóru SGH pod batutą pana dr Tomasza Hynka. Chór wykonał dwa utwory: „Gaude Mater”’; „Can You feel the love tonight”.

Zasadniczą część Gali stanowiło wręczenie listów gratulacyjnych Prezydenta RP, dyplomów oraz nagród rzeczowych. Listy wręczył pan Minister Piotr Ćwik, nagrody JM Rektor prof. Piotr Wachowiak z prof. Wojciechem Dyduchem, zaś dyplomy prof. Marek Rocki wraz z prof. Marią Romanowską. Część tę poprzedziło wspólne obejrzenie filmu pamiątkowego z finałowego etapu Olimpiady, który odbył się 7 kwietnia br.

Oficjalne uroczystości zwieńczyła prezentacja hasła przewodniego XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, tj. „Biznes i zarządzanie”.

Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek, którego kluczowym momentem było krojenie tortu przez Zwyciężczynię.

Po poczęstunku – dzięki uprzejmości Kancelarii Prezydenta RP – uczestnicy mogli zwiedzić Pałac Prezydencki.

Dziękujemy wszystkim Gościom za obecność!

GALERIA Z GALI XVII EDYCJI OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - KLIKNIJ!

Gala 1 Gala 2 Gala 3

Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości