Aktualności

PILNY KOMUNIKAT DOT. PODMIOTÓW OFERUJACYCH ODPŁATNE PRZYGOTOWANIE DO OLIMPIADY

Data dodania: 18.10.2022

Drodzy Zawodnicy,

organizator Olimpiady Przedsiębiorczości - Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych NIE rekomenduje korzystania z odpłatnych usług podmiotów świadczących usługi przygotowania do Olimpiady Przedsiębiorczości.


Oferujemy szereg bezpłatnych form wsparcia w przygotowaniach do zawodów.

W PROGRAM oraz REGULAMIN określono zakres tematyczny Olimpiady.

W LITERATURA podano pełną listę publikacji stanowiących literaturę Olimpiady.

W BAZA WIEDZY/TESTY Z ZAWODÓW SZKOLNYCH, OKRĘGOWYCH I CENTRALNYCH znajdują się wszystkie testy w wersji: oryginalny, z kluczem, z kluczem i komentarzem.

W BAZA WIEDZY/E-LEARNING znajdują się materiały edukacyjne, w oparciu o które Zespół Autorów opracowuje pytania testu eliminacji centralnych.

Ponadto Organizator:

- organizuje SEMINARIUM MERYTORYCZNO-METODYCZNE, z którego prezentacje oraz nagrania są publikowane na portalu Olimpiady,

- organizuje SPOTKANIA INSTRUKTAŻOWE ONLINE, podczas których omawiane są krok po kroku organizacyjne i techniczne kwestie udziału w każdym etapie zawodów.

Organizator stosuje stałą praktykę udostępniania wszelkich materiałów, informacji i komunikatów w jednym poście zatytułowanym odpowiednio: PRZYGOTOWANIA DO ELIMINACJI SZKOLNYCH/OKRĘGOWYCH/CENTRALNYCH NR EDYCJI OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆI

ORGANIZATOR APELUJE –  treści ZADAŃ SYTUACYJNYCH (eliminacje okręgowe) oraz ELEVETOR PITCH (eliminacje centralne) są rokrocznie zmieniane, a do współpracy zapraszany rotujący Zespół Autorów pytań testowych i zadań.

 

TYLKO podmioty wykazane na portalu Olimpiady/PARTNERZY MERYTORYCZNI uzyskują rekomendację Organizatora.

 


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości