Aktualności

ELIMINACJE OKRĘGOWE - REFUNDACJA KOSZTÓW PODRÓŻY I/LUB NOCLEGU

Data dodania: 3.02.2023

od 3 lutego br. (godz. 12.00)  w Panelu Komisji Szkolnych można składać e-wnioski na refundację kosztów podróży i noclegu dla zawodników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości oraz ich opiekunów.


Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki możemy dokonać zwrotu kosztów podróży i noclegu. Jednocześnie informujemy, że kwota dofinansowania uległa znacznemu obniżeniu. Organizatorzy olimpiad czynią starania o zwiększenie kwot dofinansowania w kolejnych latach.

W bieżącej edycji przyjęto następującego założenia:

- KOSZTY PODRÓŻY: 250 wnioskujących uczniów x 50,00 zł x 2 kierunki podróży + 125 nauczycieli x 50,00 zł x 2 kierunki podróży; na refundację kosztów podróży łącznie przeznaczono: 37 500,00 zł

- KOSZTY NOCLEGÓW: 150 wnioskujących uczniów x 100,00 zł x 1 nocleg + 70 wnioskujących nauczycieli x 150,00 zł x 1 nocleg; na refundację kosztów zakwaterowania łącznie przeznaczono: 25 500,00 zł

W zależności od liczby wnioskujących powyższe założenia ulegną zmianie.

 

Wnioski należy składać po zalogowaniu do Panelu Komisji Szkolnych poprzez wypełnienie stosownych pól e-wniosku. Wniosek wypełnia nauczyciel w imieniu uczniów i własnym.

Wnioski przyjmowane będą do 13 lutego br.

Decyzja o kwocie dofinansowania zostanie przekazana do 17 lutego br.

Rozliczenie kosztów możliwe będzie poprzez wypełnienie stosownych pól e-podania dostępnego w Panelu Komisji Szkolnych po uprzednim zalogowaniu. E-podania dostępne będą po zawodach, tj. od 6 marca br. Po wypełnieniu e-podania, należy wydrukować wygenerowany plik.

Do wydrukowanego podania należy dołączyć faktury i bilety i przesłać na adres Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych - organizatora Olimpiady.

Faktury powinny być wystawione na Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych - organizatora Olimpiady.

Dane do faktury:
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
NIP: 521-31-48-350

Zwrot środków nastąpi do końca marca br.

 

Zespół Olimpiady

 

 


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości