Innowatorium - o projekcie

Inn1Innowatorium – Tydzień Przedsiębiorczości to projekt edukacji ekonomicznej młodzieży, realizowany w ramach akcji edukacyjnych Olimpiady Przedsiębiorczości.

Pierwsza edycja projektu przeprowadzona została w marcu 2009 r. Do tej pory odbyło się 28 jego edycji, wzięło w nich łącznie udział ponad 1250 uczniów z 88 szkół i 51 miejscowości.

Każda z edycji projektu to 5-dniowe warsztaty z zakresu zarządzania i ekonomii dla wybranej grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Prowadzone są przez doktorantów publicznych uczelni ekonomicznych: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz uniwersytetów ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Głównym celem projektu jest inspirowanie młodych ludzi do samodzielnego pogłębiania wiedzy z ekonomii i zarządzania, zachęcenie ich do zainteresowania się kierunkami ekonomicznymi, pokazanie im praktycznych zastosowań wiedzy z przedsiębiorczości, podzielenie się przez prowadzących z młodzieżą swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Inn2Projekt nakierowany jest na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z niedużych miejscowości. Warsztaty realizowane są więc w miejscowościach o wielkości poniżej 30 tys. mieszkańców, na terenie całej Polski, oddalonych od środowisk wielkomiejskich. Obejmują zazwyczaj młodzież z kilku szkół danego powiatu.

Uczniowie oraz ich szkoły otrzymują na zakończenie projektu certyfikaty potwierdzające udział w Innowatorium. Szkoły biorące udział w programie otrzymują od Fundacji, celem wzbogacenia szkolnej biblioteki, pakiet książek związanych tematycznie z realizowanymi zajęciami.

Organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Organizację projektu Innowatorium wspierają Partnerzy Strategiczni Olimpiady Przedsiębiorczości: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Narodowy Bank Polski.

Projekt spotyka się z poparciem i zainteresowaniem miejscowych władz. Zajęcia odbywają się pod patronatem starostw powiatowych i burmistrzów miast.

 

skan1 skan2 Skan3
Innowatorium - Tydzień Przedsiębiorczości logo

Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości