Sukces w finansach osobistych

Idea

2-godzinne warsztaty z zakresu planowania finansów w życiu osobistym w kontekście postaw proprzedsiębiorczych dla uczniów szkół ponadpodstawowych z ośrodków miejskich liczących do 50 tys. mieszkańców, będące działaniem towarzyszącym XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, realizowanym w roku szkolnym 2022/2023

Cel 

Celem warsztatów jest wzmocnienie postaw przedsiębiorczych uczniów oraz kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie zarządzania finansami osobistymi, poprzez: 

 • motywowanie uczniów do planowania i prowadzenia finansów w życiu osobistym, 
 • zwiększenie świadomości uczniów znaczenia oraz istoty zarządzania własnymi finansami,
 • wsparcie uczniów w podejmowaniu przemyślanych decyzji w zakresie zatrudnienia i finansów w kontekście zawieranych umów,
 • zwiększenie świadomości uczniów istnienia potencjalnych zagrożeń w korzystaniu z usług firm prywatnych oraz instytucji finansowych oraz sposobów ich minimalizacji lub uniknięcia. 

Adresaci 

Uczniowie publicznych szkół ponadpodstawowych z ośrodków miejskich liczących do 50 tys. mieszkańców. 

Program 

Program warsztatów dotyczy praktycznych aspektów zarządzania finansami w życiu osobistym, w obszarze zarabiania, oszczędzania i inwestowania. 

Zagadnienia: 

 • budżet domowy – jak zakładać i prowadzić finanse,
 • lokaty, rachunki oszczędnościowe – jak pieniądze mogą na siebie „pracować”, na co zwracać uwagę 
 • negocjowanie,
 • inflacja – dlaczego należy o niej pamiętać,
 • fundusz awaryjny – po co odkładać pieniądze „w razie czego”,
 • karty kredytowe, abonamenty, umowy – korzyści i pułapki,
 • ubezpieczenia – dlaczego należy czytać umowy,
 • codzienne oszczędzanie – jaki w tym cel,
 • praca dodatkowa – dlaczego warto dorabiać,
 • inwestowanie w siebie – najlepszy rodzaj inwestycji,
 • metody oszczędzania pieniędzy.

Miejsce

Spotkania online za pośrednictwem aplikacji MS Teams

Termin

15 warsztatów realizowanych w okresie maj - czerwiec 2023 r.

Organizacja 

 • 15 warsztatów realizowanych online; w jednej szkole realizowane są jedne warsztaty.   
 • 2-godzinne (godz. dydaktyczne) warsztaty realizowane online w czasie lekcji szkolnych organizowane za pośrednictwem MS Teams 
 • Warsztaty prowadzone są dla grupy liczącej minimum 30 uczniów. 
 • Uczniom towarzyszy opiekun (nauczyciel/wychowawca). 
 • Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 • Zajęcia poddawane są ewaluacji. 

Rekrutacja szkół do projektu

Rekrutacja do udziału w działaniu Sukces w finansach osobistych odbywa się w dwóch formach: 

 1. indywidualne zgłoszenia szkoły lub kilku szkół spełniających kryteria rekrutacyjne; 
 2. dobór celowy prowadzony przez Organizatora w odniesieniu do kryteriów rekrutacyjnych. 

Kryteria rekrutacyjne: 

 1. Zapewnienie opiekuna grupy. 
 2. Szkoła znajdująca się w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców. Preferowane szkoły z mniejszych ośrodków. 
 3. Udział co najmniej 30 uczniów. 
 4. Wsparcie organizacyjne. 

Organizator przyjmuje kryterium geograficzne jako kryterium wiodące. Do udziału zapraszane są przede wszystkim szkoły z województw o najniższym odsetku zgłoszeń w kolejnych edycjach Olimpiady oraz szkoły z województw nieobjętych działaniami projektowymi.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości