Nagrody w Olimpiadzie Przedsiebiorczości

Ułatwienia w postępowaniach kwalifikacyjnych na studia
Laureaci i/lub finaliści Olimpiady, na mocy uchwał senatów poszczególnych uczelni, uzyskują specjalne uprawnienia w postępowaniach kwalifikacyjnych do szkół wyższych.

 

Nagrody rzeczowe dla laureatów i finalistów oraz ich opiekunów merytorycznych

Laureaci (miejsca 1-25) oraz finaliści (miejsca 26-50) Olimpiady oraz ich opiekunowie otrzymują wysokiej klasy sprzęt cyfrowy o wartości różniącej się w zależności od zajętego miejsca. 
Uczestnicy eliminacji centralnych (miejsca 51-100) otrzymują nagrody książkowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach partnerskich uczelni:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 

SGH
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

 

SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 

Uwaga! 

Podstawą uzyskania uprawnień jest złożenie wymaganych dokumentów w terminach ustalonych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.
Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez Komitet Główny Olimpiady.

Pakiety publikacji dla szkół laureatów

Szkoły laureatów Olimpiady zostaną uhonorowane zestawami publikacji przygotowujących uczniów do Olimpiady w kolejnym roku szkolnym.

Pakiety publikacji dla szkół na start

Szkoły, które dokonały zgłoszenia w danej edycji, mogą ubiegać się o publikacje stanowiące literaturę Olimpiady w otwartym naborze wniosków. Preferencje mają szkoły z mniejszych miejscowości.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości