Harmonogram

1 października 2021 Rozpoczęcie zgłaszania szkół do udziału w XVII edycji w Elektronicznym Systemie Rekrutacji (ESR)
5 października 2021 Rozpoczęcie aktywowania przez Komitet Główny w Panelu Komisji Szkolnych dedykowanych szkołom linków celem przekazania uczniom na potrzeby indywidualnej rejestracji
5 października 2021 Rozpoczęcie indywidualnej rejestracji uczniów
5 października 2021 Rozpoczęcie weryfikacji w Panelu Komisji Szkolnych przez Komisje Szkolne zgłoszeń indywidualnie dokonanych przez uczniów
31 października 2021 Zakończenie zgłaszania szkół do udziału w XVII edycji w Elektronicznym Systemie Rekrutacji (ESR)
5 listopada 2021 Ostateczny termin przesyłania przez Komisje Szkolne zgłoszeń do Komitetu Głównego
7 listopada 2021 Zakończenie aktywowania przez Komitet Główny w Panelu Komisji Szkolnych dedykowanych szkołom linków celem przekazania uczniom na potrzeby indywidualnej rejestracji
8 listopada 2021 Zakończenie indywidualnej rejestracji uczniów
9 listopada 2021 Zakończenie weryfikacji w Panelu Komisji Szkolnych przez Komisje Szkolne zgłoszeń indywidualnie dokonanych przez uczniów
22 listopada 2021 Rozpoczęcie dystrybucji testów i arkuszy odpowiedzi oraz procedury potwierdzania przez szkoły w Panelu Komisji Szkolnych otrzymania testu eliminacji szkolnych wraz z arkuszami odpowiedzi
30 listopada 2021 Zakończenie dystrybucji testów i arkuszy odpowiedzi oraz procedury potwierdzania przez szkoły w Panelu Komisji Szkolnych otrzymania testu eliminacji szkolnych wraz z arkuszami odpowiedzi
2 grudnia 2021 Eliminacje szkolne (godz. 9.00)
2 grudnia 2021 Publikacja klucza do testu na stronie Olimpiady, godz. 12.00. Uruchomienie elektronicznego protokołu w Panelu Komisji Szkolnych.
3 grudnia 2021 Ostateczny termin przesyłania przez Komisje Szkolne elektronicznych protokołów przeprowadzenia eliminacji szkolnych
6 grudnia 2021 Ostateczny termin przesyłania do Komitetu Głównego przez Komisje Szkolne arkuszy odpowiedzi testu eliminacji szkolnych (wypełnionych oraz niewykorzystanych)
31 stycznia 2022 Publikacja wyników eliminacji szkolnych na portalu Olimpiady Przedsiębiorczości
7 lutego 2022 Ostateczny termin składania odwołań od wyników eliminacji szkolnych
3 marca 2022 Eliminacje okręgowe - test online (godz. 9.00)
4 marca 2022 Ogłoszenie wyników eliminacji okręgowych - testu online (godz. 12.00)
10 marca 2022 Eliminacje okręgowe - prezentacje online (godz. 9.00-14.00)
11 marca 2022 Ogłoszenie wyników eliminacji okręgowych - prezentacji online (godz. 12.00)
7 kwietnia 2022 Eliminacje centralne (godz. 9.00)
8 kwietnia 2022 Ogłoszenie wyników eliminacji centralnych

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIV edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2018/2019. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości