Harmonogram

4 września 2023 Rozpoczęcie procedur powoływania Komisji Szkolnych w szkołach.
18 września 2023 Rozpoczęcie zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych od uczniów planujących udział w XIX Olimpiadzie Przedsiębiorczości lub ich opiekunów prawnych.
2 października 2023 Rozpoczęcie zgłaszania szkół i uczniów do udziału w XIX edycji poprzez elektroniczny formularz dostępny w Panelu Komisji Szkolnych na stronie internetowej Olimpiady Przedsiębiorczości: www.olimpiada.edu.pl.
31 października 2023 Zakończenie zgłaszania szkół i uczniów do udziału w XIX edycji poprzez elektroniczny formularz dostępny w Panelu Komisji Szkolnych na stronie internetowej Olimpiady Przedsiębiorczości: www.olimpiada.edu.pl.
8 listopada 2023 Ostateczny termin przesyłania przez Komisje Szkolne do Komitetu Głównego papierowych zgłoszeń (wygenerowanych z Panelu Komisji Szkolnych, wydrukowanych, podpisanych, opieczętowanych). Nie dotyczy wariantu elektronicznego wysłania Zgłoszenia szkoły, tj. poprzez załączenie skany w Panelu Komisji Szkolnych.
20 listopada 2023 Rozpoczęcie dystrybucji przez Komitety Okręgowe do szkół testów i arkuszy odpowiedzi.
1 grudnia 2023 Zakończenie dystrybucji przez Komitety Okręgowe do szkół testów i arkuszy odpowiedzi.
7 grudnia 2023 Ostateczny termin potwierdzania przez Komisje Szkolne w Panelu Komisji Szkolnych otrzymania przesyłek zawierających testy i arkusze odpowiedzi
14 grudnia 2023 Eliminacje szkolne (godz. 9.00).
14 grudnia 2023 Publikacja klucza do testu na stronie Olimpiady (godz. 12.00). Uruchomienie w Panelu Komisji Szkolnych elektronicznego „Protokołu Komisji Szkolnej z przeprowadzenia eliminacji szkolnych.”
15 grudnia 2023 Ostateczny termin wypełnienia i zapisania przez Komisje Szkolne w formie elektronicznej „Protokołu Komisji Szkolnej z przeprowadzenia eliminacji szkolnych”.
22 grudnia 2023 Ostateczny termin przesyłania przez Komisje Szkolne do Komitetu Głównego w formie papierowej: arkuszy odpowiedzi, "Protokołu Komisji Szkolnej z przeprowadzenia eliminacji szkolnych".
31 stycznia 2024 Ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych.
7 marca 2024 Eliminacje okręgowe.
11 marca 2024 Ogłoszenie wyników eliminacji okręgowych.
11 kwietnia 2024 Eliminacje centralne.
11 kwietnia 2024 Ogłoszenie wyników eliminacji centralnych.
czerwiec 2024 Gala XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

Testy interaktywne

Jeżeli w analizie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego wskaźnik NPV...

inwestycja w badanym okresie...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja osiąga próg...
inwestycja wymaga 100 tys....

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości