Harmonogram

1 października 2021 Rozpoczęcie zgłaszania szkół do udziału w XVII edycji w Elektronicznym Systemie Rekrutacji (ESR)
5 października 2021 Rozpoczęcie aktywowania przez Komitet Główny w Panelu Komisji Szkolnych dedykowanych szkołom linków celem przekazania uczniom na potrzeby indywidualnej rejestracji
5 października 2021 Rozpoczęcie indywidualnej rejestracji uczniów
5 października 2021 Rozpoczęcie weryfikacji w Panelu Komisji Szkolnych przez Komisje Szkolne zgłoszeń indywidualnie dokonanych przez uczniów
31 października 2021 Zakończenie zgłaszania szkół do udziału w XVII edycji w Elektronicznym Systemie Rekrutacji (ESR)
5 listopada 2021 Ostateczny termin przesyłania przez Komisje Szkolne zgłoszeń do Komitetu Głównego
7 listopada 2021 Zakończenie aktywowania przez Komitet Główny w Panelu Komisji Szkolnych dedykowanych szkołom linków celem przekazania uczniom na potrzeby indywidualnej rejestracji
8 listopada 2021 Zakończenie indywidualnej rejestracji uczniów
9 listopada 2021 Zakończenie weryfikacji w Panelu Komisji Szkolnych przez Komisje Szkolne zgłoszeń indywidualnie dokonanych przez uczniów
22 listopada 2021 Rozpoczęcie dystrybucji testów i arkuszy odpowiedzi oraz procedury potwierdzania przez szkoły w Panelu Komisji Szkolnych otrzymania testu eliminacji szkolnych wraz z arkuszami odpowiedzi
30 listopada 2021 Zakończenie dystrybucji testów i arkuszy odpowiedzi oraz procedury potwierdzania przez szkoły w Panelu Komisji Szkolnych otrzymania testu eliminacji szkolnych wraz z arkuszami odpowiedzi
2 grudnia 2021 Eliminacje szkolne (godz. 9.00)
2 grudnia 2021 Publikacja klucza do testu na stronie Olimpiady, godz. 12.00. Uruchomienie elektronicznego protokołu w Panelu Komisji Szkolnych.
3 grudnia 2021 Ostateczny termin przesyłania przez Komisje Szkolne elektronicznych protokołów przeprowadzenia eliminacji szkolnych
6 grudnia 2021 Ostateczny termin przesyłania do Komitetu Głównego przez Komisje Szkolne arkuszy odpowiedzi testu eliminacji szkolnych (wypełnionych oraz niewykorzystanych)
10 stycznia 2022 Publikacja wyników eliminacji szkolnych na portalu Olimpiady Przedsiębiorczości
17 stycznia 2022 Ostateczny termin składania odwołań od wyników eliminacji szkolnych
31 stycznia 2022 Publikacja ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych
3 marca 2022 Eliminacje okręgowe (godz. 10.00)
4 marca 2022 Ogłoszenie wyników eliminacji okręgowych
7 kwietnia 2022 Eliminacje centralne (godz. 9.00)
8 kwietnia 2022 Ogłoszenie wyników eliminacji centralnych

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIV edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2018/2019. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości