Aktualności

Znamy zwycięzców XI edycji Olimpiady!

Data dodania: 8.04.2016

Gratulujemy Laureatom i Finalistom!


Zwycięzcą XI edycji Olimpiady został Konrad Grabowicz z VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Serdecznie gratulujemy zarówno Zwycięzcy, jak i jego opiekunowi merytorycznemu - pani Katarzynie Sobczak!

 

Niech rozpoczęta w ten sposób przygoda z przedsiębiorczością potrwa długie lata i przyniesie Wam, Drodzy Zawodnicy, wiele sukcesów i trafnych wyborów. Nauczycielom i opiekunom uczniów życzymy zaś dalszych sukcesów pedagogicznych i dużo radości z wykonywanej pracy.

Raz jeszcze gratulujemy!

 

Lista Laureatów eliminacji centralnych XI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

Lista Finalistów eliminacji centralnych XI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

 

Z regulaminu Olimpiady Przedsiębiorczości: "Pkt. 4.2.5.17. O miejscu zawodnika na liście 25 laureatów decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w eliminacjach centralnych: za pytania z testu, esej oraz prezentację i jej obronę. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez większą liczbę zawodników o miejscach na liście 25 laureatów decyduje liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania z testu w eliminacjach centralnych, w dalszej kolejności liczba punktów za rozwiązanie zadań trudniejszych w tym teście, a następnie kolejno: liczba punktów zdobytych z testu eliminacji okręgowych, liczba punktów za rozwiązanie zadań trudniejszych w teście eliminacji okręgowych, liczba punktów zdobytych z testu eliminacji szkolnych, liczba punktów za rozwiązanie zadań trudniejszych w teście eliminacji szkolnych".

 

Za zgodność z protokołem,


Komisja Centralna Olimpiady Przedsiębiorczości


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości