Aktualności

Nagrody dla finalistów XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

Data dodania: 8.09.2020

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości mamy przyjemność przekazać finalistom i ich opiekunom nagrody rzeczowe z tytułu uzyskania przez zawodników tytułu finalisty.


Ze względu na konieczność podpisania protokołu nagrody rzeczowej możliwy jest tylko odbiór osobisty.

Odbiór następował będzie w siedzibach w siedzibach Komitetów Okręgowych:

- finaliści/opiekunowie finalistów z okręgu poznańskiego - Komitet Okręgowy w Poznaniu, po uprzednim mailowym umówieniu terminu, 

- finaliści/opiekunowie finalistów z okręgu wrocławskiego - Komitet Okręgowy we Wrocławiu, po uprzednim mailowym umówieniu terminu,

- finaliści/opiekunowie finalistów z okręgu warszawskiego, krakowskiego oraz katowickiego – Komitet Okręgowy w Warszawie, po uprzednim mailowym umówieniu terminu. 

Dane teleadresowe Komitetów znajdują się pod linkiem: http://www.olimpiada.edu.pl/strona/37/p/Kontakt

 

Mając na względzie  bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Komitetów podczas odbioru wymagane jest osłanianie ust i nosa.

 

Chcąc wyjść Państwu naprzeciw wprowadziliśmy procedurę odbioru nagród za innych opiekunów oraz finalistów na podstawie upoważnienia (WZÓR upoważnienia).

Oznacza to, że nagrody dla finalistów i/lub opiekunów z jednego miasta może odebrać jedna osoba na podstawie upoważnień oraz załączonych kopii dowodów osobistych osób upoważnianych oraz upoważniających, tj. finalistów (w przypadku finalistów pełnoletnich) lub opiekunów prawnych finalistów (w przypadku finalistów niepełnoletnich). Procedura ta dotyczy także niepełnoletnich finalistów, który - aby odebrać nagrodę - muszą mieć upoważnienie swoich opiekunów prawnych. 

Zamiar odbioru nagród za innych finalistów/opiekunów finalistów należy zgłosić w mailu umawiającym odbiór, wskazując jednocześnie osoby, za których nastąpi odbiór.

 

Jednocześnie mamy przyjemność powiadomić, że do Państwa szkół trafiły już pakiety publikacji, które tworzą publikacje z wykazu literatury podstawowej Olimpiady Przedsiębiorczości oraz został przekazany link do bezpłatnej prenumeraty czasopisma „MyCompany”.

 

Mamy nadzieję, że publikacje będą pomocne w przygotowaniach uczniów do kolejnej edycji Olimpiady.

 

Na dniach ogłosimy hasło, terminy oraz zasady realizacji XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

 

 

Dziękujemy, że jesteście z nami!

 

Zespół Olimpiady

Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIV edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2018/2019. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości