Aktualności

START XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości - HASŁO

Data dodania: 14.09.2020

Wystartowała 16. edycja Olimpiady pod hasłem przewodnim "Biznes w uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju", z rozszerzeniami: 

 • Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw
 • Ekologia - ekotrendy i wyzwania ekologiczne
 • Dialog z interesariuszami

Zalecana literatura hasła zmiennego:

 1. Harvard Business School Press, Harvard Business Review. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw,OnePress, 2010.
 2. Wachowiak P., Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, Oficyna Wydawnicza SGH, 2013.
 3. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem(wyd. 2), C.H. Beck, 2014.
 4. Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, CEDEWU, 2011.
 5. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie Środowiskowe, PWE, 2013.
 6. Dworak J. (red.), Boguszewicz-Kreft M. (red.), Magier-Łakomy E. (red.), Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami, CEDEWU, 2014.
 7. Dziawgo D., Relacje Inwestorskie. Ewolucja, Funkcjonowanie, Wyzwania, PWE, 2011.
 8. Grucza B., Zarządzanie interesariuszami projektu, PWE, 2019.
 9. Klein N., To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat, Muza, 2020.

 

Życzymy miłej lektury!


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości