Aktualności

PRZYGOTOWANIA DO ELIMINACJI SZKOLNYCH XVIII EDYCJI OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Data dodania: 12.09.2022

Drodzy Zawodnicy i Opiekunowie,

zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rejestracji i przygotowań do eliminacji szkolnych XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

 

Oferujemy Wam różne formy wsparcia pomocne w przygotowaniach do udziału w Olimpiadzie, zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i merytorycznym.


0 WZORY DOKUMENTÓW

Pomimo rozpoczęcia rejestracji do udziału w XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości 3 października 2022 r. zachęcamy do przygotowania już teraz dokumentów wymaganych procedurą rejestracji.

Zgodnie z Regulaminenm XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości:

"[...] 2.4.4. Obowiązkiem Komisji Szkolnej jest, zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora:
2.4.4.1. Zgłoszenie szkoły do udziału uczniów w Olimpiadzie Przedsiębiorczości za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej Olimpiady: www.olimpiada.edu.pl wraz z podaniem:
a) danych szkoły;
b) danych Komisji Szkolnej;
c) danych zawodników, którzy wezmą udział w OP18 i jednoczesnym załączeniem skanów zgód na przetwarzanie danych osobowych uczniów oraz oświadczeń uczniów o zapoznaniu się z Regulaminem Olimpiady;
d) danych opiekunów merytorycznych zawodników.
2.4.4.2. Pozyskanie - na potrzeby czynności określonych w pkt. 2.4.4.1.c - od zawodników lub opiekunów prawnych zawodników niepełnoletnich zgód na przetwarzanie danych osobowych.
2.4.4.3. Pozyskanie - na potrzeby czynności określonych w pkt. 2.4.4.1.c - od zawodników oświadczeń o zapoznaniu się z Regulaminem.
2.4.4.4. Wysłanie do Komitetu Głównego, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej podpisanego i opatrzonego stosownymi pieczęciami zgłoszenia wygenerowanego z Panelu Komisji Szkolnych, w terminach określonych w harmonogramie opublikowanym na stronie internetowej Olimpiady: www.olimpiada.edu.pl, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 2.4.4.2-2.4.4.3."

Chcąc ułatwić Państwu procedurę zgoda (2.4.4.2) oraz oświadczenie (2.4.4.3) znajdują się w jednym dokumencie.

Prosimy o pobranie właściwego dokumentu:

- ZGODA & OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO

- ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO & OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA

 

Opublikowano: 12.09.2022 r.


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości