Aktualności

PRZYGOTOWANIA DO ELIMINACJI SZKOLNYCH XVIII EDYCJI OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Data dodania: 12.09.2022

Drodzy Zawodnicy i Opiekunowie,

zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rejestracji i przygotowań do eliminacji szkolnych XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

 

Oferujemy Wam różne formy wsparcia pomocne w przygotowaniach do udziału w Olimpiadzie, zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i merytorycznym.


0 WZORY DOKUMENTÓW

Zgodnie z Regulaminenm XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości:

"[...] 2.4.4. Obowiązkiem Komisji Szkolnej jest, zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora:
2.4.4.1. Zgłoszenie szkoły do udziału uczniów w Olimpiadzie Przedsiębiorczości za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej Olimpiady: www.olimpiada.edu.pl wraz z podaniem:
a) danych szkoły;
b) danych Komisji Szkolnej;
c) danych zawodników, którzy wezmą udział w OP18 i jednoczesnym załączeniem skanów zgód na przetwarzanie danych osobowych uczniów oraz oświadczeń uczniów o zapoznaniu się z Regulaminem Olimpiady;
d) danych opiekunów merytorycznych zawodników.
2.4.4.2. Pozyskanie - na potrzeby czynności określonych w pkt. 2.4.4.1.c - od zawodników lub opiekunów prawnych zawodników niepełnoletnich zgód na przetwarzanie danych osobowych.
2.4.4.3. Pozyskanie - na potrzeby czynności określonych w pkt. 2.4.4.1.c - od zawodników oświadczeń o zapoznaniu się z Regulaminem."

Chcąc ułatwić Państwu procedurę zgoda (2.4.4.2) oraz oświadczenie (2.4.4.3) znajdują się w jednym dokumencie.

Prosimy o pobranie właściwego dokumentu:

- ZGODA & OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO

- ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO & OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA

 Opublikowano: 12.09.2022 r.

 

I GRAFIKI

Zachęcamy do pobrania i samodzielnego wydruku grafik dotyczących bieżącej edycji Olimpiady oraz eliminacjach szkolnych:

1. Plakat OP18

https://www.olimpiada.edu.pl/files/_OP18/OP18_PLAKAT.pdf

Zachęcamy do wydruku i umieszczenia na szkolnych tablicach ogłoszeń.

2. Kalendarium zawodów OP18 (z opcją checkbox)

https://www.olimpiada.edu.pl/files/_OP18/OP18_GRAFIKA_Kalendarium.pdf

3. Kalendarium działań wspierających OP18

 https://www.olimpiada.edu.pl/files/_OP18/OP18_GRAFIKA_Dzialania_wspierajace.pdf

4. Zadania Komisji Szkolnych przed, w trakcie oraz po eliminacjach szkolnych

 https://www.olimpiada.edu.pl/files/_OP18/OP18_GRAFIKA_Elimanacje_szkolne.pdf

 Opublikowano: 3.10.2022 r.

 

II FILMIKI INSTRUKTAŻOWE

Zachęcamy do obejrzenia FILMIKU INSTRUKTAŻOWEGO dotyczącego rejestracji oraz eliminacji szkolnych: 

Publikacja: 17.10.2022 r.

 

III SPOTKANIA INSTRUKTAŻOWE ONLINE

Zachęcamy do udziału w spotkaniach online dotyczących rejestracji oraz eliminacji szkolnych.

Spotkania odbędą za pośrednictwem aplikacji MS Teams w alternatywnych terminach [link]:

18 października 2022 r. o godz. 17.00 

20 października 2022 r. o godz. 17.00 

24 października 2022 r. o godz. 17.00 

26 października 2022 r. o godz. 17.00 

Limit zgłoszeń wynosi 350 osób dla każdego spotkania. Decyduje kolejność dołączenia do spotkania.

Opublikowano: 16.10.2022 r.

 

Jesteśmy dla Was

Zespół Olimpiady


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości