Aktualności

START ZAPISÓW! PRZYGOTOWANIA DO ELIMINACJI SZKOLNYCH XIX EDYCJI OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Data dodania: 2.10.2023

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń szkół do udziału zawodach. Elektroniczny formularz dostępny jest w Panelu Komisji Szkolnych.


Drodzy Zawodnicy i Opiekunowie,

zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rejestracji i przygotowań do eliminacji szkolnych XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

 

WZORY DOKUMENTÓW

Zgodnie z Regulaminem XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości zadaniem Komisji Szkolnej jest:

2.4.4.1. Zgłoszenie szkoły do udziału uczniów w Olimpiadzie Przedsiębiorczości
za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej Olimpiady wraz z podaniem:

 1. danych szkoły;
 2. danych Komisji Szkolnej;
 3. danych zawodników, którzy wezmą udział w zawodach i z jednoczesnym załączeniem skanów zgód na przetwarzanie danych osobowych uczniów oraz oświadczeń uczniów
  o zapoznaniu się z Regulaminem Olimpiady;
 4. danych opiekunów merytorycznych zawodników.

2.4.4.2. Pozyskanie - na potrzeby czynności określonych w pkt. 2.4.4.1.c  - od zawodników
lub opiekunów prawnych zawodników niepełnoletnich zgód na przetwarzanie danych osobowych.

2.4.4.3. Pozyskanie - na potrzeby czynności określonych w pkt. 2.4.4.1.c  - od zawodników oświadczeń o zapoznaniu się z Regulaminem.

2.4.4.4. Wysłanie do Komitetu Głównego podpisanego i opatrzonego stosownymi pieczęciami zgłoszenia wygenerowanego z Panelu Komisji Szkolnych, w terminach określonych
w harmonogramie opublikowanym na stronie internetowej Olimpiady: www.olimpiada.edu.pl, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poprzez załączenie skanu w Panelu Komisji Szkolnych.

2.4.4.5. Przeprowadzenie eliminacji szkolnych zgodnie z "Instrukcją przeprowadzenia eliminacji szkolnych".

 

WZORY do pobrania:

- ZGODA & OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO

- ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO & OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA

 

GRAFIKI

Zachęcamy do pobrania i samodzielnego wydruku grafik dotyczących bieżącej edycji Olimpiady oraz eliminacjach szkolnych:

 1. Plakat OP19
  https://www.olimpiada.edu.pl/files/_OP19/OP19_Plakat.pdf
  Zachęcamy do wydruku i umieszczenia na szkolnych tablicach ogłoszeń.

 1. Kalendarium zawodów OP19 (z opcją checkbox)
  https://www.olimpiada.edu.pl/files/_OP19/OP19_Kalendarium.pdf
 1. Zadania Komisji Szkolnych przed, w trakcie oraz po eliminacjach szkolnych
  https://www.olimpiada.edu.pl/files/_OP19/OP19_Eliminacje_szkolne_Komisja_Szkolna.pdf

 

FILMIKI INSTRUKTAŻOWE

Zachęcamy do obejrzenia FILMIKU INSTRUKTAŻOWEGO dotyczącego rejestracji oraz eliminacji szkolnych:

https://www.olimpiada.edu.pl/multimedia/z-olimpiada-na-ty#v1

 

Zespół Olimpiady


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości