Aktualności

Protokół Komisji Szkolnych

Data dodania: 14.12.2023

Szanowni Państwo,

po zalogowaniu do Panelu Komisji Szkolnych mają Państwo możliwość elektronicznego wypełnienia Protokołu Komisji Szkolnej z przeprowadzenia el. szkolnych XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.


 Po elektronicznym wypełnieniu i zapisaniu danych Protokół należy wygenerować, wydrukować, opatrzeć stosownym podpisem i pieczęcią szkoły, a następnie przesłać wraz z arkuszami odpowiedzi na adres Komitetu Głównego do 22 grudnia 2023 r.

Wyniki el. szkolnych zostaną opublikowane na stronie Olimpiady 31 stycznia 2024 r. 

Z pozdrowieniami
Organizatorzy Olimpiady Przedsiębiorczości

 


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości