Aktualności

WYNIKI ELIMINACJI SZKOLNYCH XIX EDYCJI OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Data dodania: 31.01.2024

Drodzy Zawodnicy i Opiekunowie,

zgodnie z Regulaminem XIX Olimpiady Przedsiębiorczości Komitet Główny ogłasza wyniki eliminacji szkolnych.


 

  Liczba zawodników zgłoszonych do eliminacji szkolnych Próg punktowy kwalifikujący do eliminacji okręgowych Liczba zawodników zakwalifikowana do eliminacji okręgowych
Komitet Okręgowy suma punktów pytania trudniejsze
SGH Warszawa 1382 30,5 18,0 251
UE Katowice 1294 23,0 21,0 248
UE Kraków 1419 26,0 14,0 254
UE Poznań 1502 24,0 8,0 257
UE Wrocław 1162 18,5 8,0 243
  6759     1253

 stan na: 31.01.2024 r.

Komisje szkolne zgłosiły do tegorocznych eliminacji 6759 zawodników. Liczba miejsc dla kwalifikowanych zawodników do eliminacji okręgowych w poszczególnych okręgach obliczana jest z uwzględnieniem współczynnika korygującego tj. część miejsc przydzielana jest proporcjonalnie do liczby zgłoszeń zawodników w poszczególnych okręgach w danej edycji zawodów.

Poniżej prezentujemy listy zakwalifikowanych zawodników wraz z wynikami wszystkich innych zawodników (opatrzone jedynie kodem zawodnika, bez imienia i nazwiska). Listy prezentują wyniki jedynie tych zawodników, których arkusze odpowiedzi wraz z protokołami zostały przesłane przez Komisje szkolne do Komitetu Głównego.

SGH Warszawa

UE Katowice

UE Kraków

UE Poznań

UE Wrocław

 

Od 31 stycznia br., godz. 12.00 w Panelu Komisji Szkolnych Opiekun merytoryczny, po uprzednim zalogowaniu się, ma dostęp do:

  1. imion, nazwisk oraz numerów ID zawodników,
  2. wyników zawodników, wg:
    - łączna liczba punktów,
    - liczba punktów za zadania trudniejsze.

Dodatkowo, liczba porządkowa zawodników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych oznaczona zostaje kolorem zielonym.


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości