Aktualności

Dofinansowanie kosztów podróży i noclegu - el. okręgowe XIX edycji OP

Data dodania: 21.02.2024

Szanowni Zawodnicy i Opiekunowie,

wzorem lat ubiegłych możemy dofinansować koszty podróży i noclegu Zawodników oraz Opiekunów biorących udział w Olimpiadzie Przedsiębiorczości. Komitet Główny będzie się starał w całości zwrócić poniesione przez Państwa koszty, jednak środki na ten cel są ograniczone.


Wysokość refundacji uzależniona jest od liczby wniosków i ich wartości. Zasady ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów są następujące:

 1. Od 3 do 14 marca br. będzie można składać podania o refundację poniesionych kosztów podróży i noclegów w Panelu Komisji Szkolnych.
 2. Wniosek składają nauczyciele w imieniu własnym i uczniów.
 3. Refundacji podlegają:
  1. kosztów podróży z uwzględnieniem zniżek: pociągiem II klasy, autobusem oraz wynajętym autokarem, o ile ma to szczególne uzasadnienie co do liczby zawodników oraz łączeń transportu publicznego,
  2. koszty noclegów w hotelach turystycznych i hotelach średniej klasy (oraz innych miejscach noclegowych w podobnym przedziale cenowym).
 4. Aby otrzymać refundację poniesionych kosztów należy:
  1. wypełnić wniosek w Panelu Komisji Szkolnych o refundacje poniesionych kosztów i wydrukować go,
  2. przesłać do Komitetu Głównego pocztą tradycyjną wydrukowany z Panelu Komisji Szkolnych wniosek wraz z oryginałami biletów i faktur wystawionych na Fundację – organizatora zawodów.
 5. Komitet Główny rozlicza:
  1. koszty noclegu na podstawie poprawnie wystawionej faktury,
  2. koszty podróży na podstawie biletów pociągowych, autobusowych i komunikacji miejskiej lub faktury za wynajęty autokar.
 6. Faktury powinny być opłacone przez Państwa i wystawione na Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (na fakturze powinna znajdować się adnotacja: zapłacono). Dane do faktury:

  Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
  al. Niepodległości 162 lok. 150, 02-554 Warszawa
  NIP: 521 314 83 50

 7. O kwocie dofinansowanie wnioskujący zostaną poinformowani mailowo do 20 marca br. Refundacja może być pełna lub częściowa w zależności od liczby złożonych wniosków.
 8. Zwrot dokonany zostanie w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia do Komitetu Głównego dowodów poniesionych kosztów.

Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości