Aktualności

Refundacja kosztów podróży i noclegu związanych z udziałem w eliminacjach centralnych

Data dodania: 22.03.2024

Szanowni Zawodnicy i Opiekunowie,
podobnie jak w przypadku eliminacji okręgowych możemy dofinansować koszty podróży i noclegu Zawodników oraz Opiekunów biorących udział w Olimpiadzie Przedsiębiorczości w eliminacjach centralnych.

Komitet Główny będzie się starał w całości zwrócić poniesione przez Państwa, jednak środki na ten cel są ograniczone. Wysokość refundacji uzależniona jest od liczby wniosków i ich wartości.

Zasady ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów są następujące:

 1. Od 11 do 18 kwietnia br. będzie można składać podania o refundację poniesionych kosztów podróży i noclegów w Panelu Komisji Szkolnych.
 2. Wniosek składają nauczyciele w imieniu własnym i uczniów.
 3. Refundacji podlegają:
  1. kosztów podróży z uwzględnieniem zniżek: pociągiem II klasy, autobusem oraz wynajętym autokarem,
  2. koszty noclegów w hotelach turystycznych i średniej klasy i innych miejscach noclegowych w podobnym przedziale cenowym.
 4. Aby otrzymać refundację poniesionych kosztów należy:
  1. wypełnić wniosek w Panelu Komisji Szkolnych o refundacje poniesionych kosztów i wydrukować go,
  2. przesłać pocztą tradycyjną do Komitetu Głównego wydrukowany z Panelu Komisji Szkolnych wniosek wraz z oryginałami biletów i faktur lub not księgowych wystawionych na Fundację – organizatora zawodów.
 5. Komitet Główny rozlicza:
  1. koszty noclegu na podstawie faktur,
  2. koszty podróży na podstawie biletów pociągowych, autobusowych i komunikacji miejskiej oraz faktur za wynajęty autokar.
 6. Faktury powinny być opłacone przez Państwa i wystawione na Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (na fakturze powinna znajdować się adnotacja: zapłacono).
  Dane do faktury:
  Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
  al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
  NIP: 521 314 83 50
 7. Dopuszcza się przedstawianie do rozliczenia not księgowych wystawianych przez szkołę lub radę rodziców wraz z fakturami stanowiącymi podstawę wystawienia noty.
 8. O kwocie dofinansowanie wnioskujący zostaną poinformowani do 26 kwietnia br. Refundacja może być pełna lub częściowa w zależności od liczby złożonych wniosków.
 9. Zwrot dokonany zostanie w ciągu 30 dni od dnia doręczenia do Komitetu Głównego dowodów poniesionych kosztów.

Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości