Galerie

Uroczystość wręczania nagród w Katowicach, edycja II

Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom oraz ich opiekunom odbyła się 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach w trakcie ogólnopolskiej konferencji zatytułowanej: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna.


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości