Galerie

Uroczystość wręczania nagród w Katowicach, edycja II »

Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom oraz ich opiekunom odbyła się 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach w trakcie ogólnopolskiej konferencji zatytułowanej: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna.

Eliminacje okregowe - Katowice, edycja II »

Zdjęcia z eliminacji okręgowych II edycji Olimpiady w Katowicach. Eliminacje odbyły się 1 marca 2007 r. w Akademiach Ekonomicznych w Katowicach i Poznaniu, w Uniwersytetach Ekonomicznych w Krakowie i we Wrocławiu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W zawodach etapu okręgowego uczestniczyło 250 uczniów - po 50 w każdym z okręgów.

Eliminacje okregowe - Kraków, edycja II »

Zdjęcia z eliminacji okręgowych II edycji Olimpiady w Krakowie. Eliminacje odbyły się 1 marca 2007 r. w Akademiach Ekonomicznych w Katowicach i Poznaniu, w Uniwersytetach Ekonomicznych w Krakowie i we Wrocławiu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W zawodach etapu okręgowego uczestniczyło 250 uczniów - po 50 w każdym z okręgów.

Eliminacje okregowe - Poznań edycja II »

Zdjęcia z eliminacji okręgowych II edycji Olimpiady w Poznaniu. Eliminacje odbyły się 1 marca 2007 r. w Akademiach Ekonomicznych w Katowicach i Poznaniu, w Uniwersytetach Ekonomicznych w Krakowie i we Wrocławiu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W zawodach etapu okręgowego uczestniczyło 250 uczniów - po 50 w każdym z okręgów.

Eliminacje okręgowe - Warszawa edycja II »

Zdjęcia z eliminacji okręgowych II edycji Olimpiady w Warszawie. Eliminacje odbyły się 1 marca 2007 r. w Akademiach Ekonomicznych w Katowicach i Poznaniu, w Uniwersytetach Ekonomicznych w Krakowie i we Wrocławiu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W zawodach etapu okręgowego uczestniczyło 250 uczniów - po 50 w każdym z okręgów.


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości