Galerie

Finał Olimpiady, edycja III

W finale, który odbył się 3 kwietnia 2008 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, uczestniczyło 50 uczniów - po 10 najlepszych z każdego okręgu. Pierwszą częścią eliminacji centralnych był test wiedzy (podobnie jak w poprzednich etapach), na podstawie wyników którego wyłoniono 25 najlepszych uczniów, którzy przed Komisją wygłaszali wcześniej przygotowane prezentacje.


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości