Galerie

Eliminacje centralne, Warszawa, I edycja

W finale, który odbył się 5 kwietnia 2006 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, uczestniczyło 50 uczniów - po 10 najlepszych z każdego okręgu. Pierwszą częścią eliminacji centralnych był test wiedzy, na podstawie wyników którego wyłoniono 25 najlepszych uczniów, którzy przed Komisją wygłaszali wcześniej przygotowane prezentacje.


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości