Pisali o nas

» Rzeczpospolita (4.07.2007 r.)

» Rzeczpospolita (26.06.2007 r.)

» Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (informacja w dziale Aktualności)

» NBPortal.pl - Gala laureatów Olimpiady Przedsiębiorczości

» Rzeczpospolita (18.04.2007 r.)

» PAP - Nauka w Polsce

» Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (informacja na stronie głównej)

» Akademia Ekonomiczna w Krakowie (informacja na stronie głównej w dziale Aktualności)

» AE Kurier nr 3 (11), kwiecień 2007

» Gazeta SGH nr 02/07 (231), marzec 2007

» NBPortal.pl (informacja na stronie głównej)

» Rzeczpospolita (Nr 014, 17.01.2007)

» Szkoła Główna Handlowa (informacja w dziale Aktualności)

» Polski Portal Edukacyjny edu.info.pl (informacja w dziale Olimpiady przedmiotowe)

» Akademia Ekonomiczna w Krakowie (informacja w dziale Aktualności)

» Głos Nauczycielski (25.10.2006 r.)

» Konfederacja Pracodawców Polskich (informacja w dziale Aktualności)

» Student NEWS (informacja w dziale Matura)

» Fundusze Online (informacja w dziale Młodzież i edukacja)

» Wiadomości24.pl (informacja w dziale Cywilizacja/Nauka)

» Europe Direct (informacja w dziale Konkursy)

» Eduinfo.pl - Wszystko na temat oświaty (informacja w dziale Wydarzenia edukacyjne)

» Studencki Portal Korba.pl (informacja w serwisie Studia)

» Polska.pl (informacja w dziale Nauka)

» Edubaza.pl (informacja w dziale Licea ogólnokształcące)

» Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości - Junior Achievement Foundation

» Scholaris - Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN

» NBPortal.pl (informacja na stronie głównej)

» Rzeczpospolita (05.10.2006 r.)


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości