Seminarium "Z Olimpiadą na "ty""

Aby wziąć udział w Seminarium "Z Olimpiadą na "ty"", wypełnij poniższy formularz.

Formularz jest zamknięty.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów "Olimpiady Przedsiębiorczości" moich danych osobowych w celu rejestracji uczestnictwa w Seminarium "Z Olimpiadą na "ty"" i komunikowania się ze mną w związku z tym wydarzeniem.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa). Możesz się z nami skontaktować poprzez e-mail: biuro@olimpiada.edu.pl.
 2. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
  Dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w Seminarium "Z Olimpiadą na "ty"", komunikowania się w związku z jego organizacją oraz udokumentowania jego przebiegu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
 3. Odbiorcy danych
  W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej związanej z wydarzeniem.
 5. Prawa związane z przetwarzaniem
  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  Na podstawie Twoich danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 6. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie dotyczących Twoich danych osobowych narusza RODO.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości