Zasady zapisów i organizacja zawodów

Do kogo skierowana jest Olimpiada?

Olimpiada skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponagimnazjalnych z całego kraju. Serdecznie zapraszamy uczniów klas pierwszych i drugich, a także maturzystów!

 

Jak wyglądają zawody?

Olimpiada to zawody trzystopniowe.

Pierwszy etap to eliminacje szkolne. Odbędą się one 1 grudnia 2016 r. – w szkołach ponadgimnazjalnych, które zgłosiły uczestników do zawodów. Zawodnicy będą mieli za zadanie w ciagu 60 minut rozwiązać test wiedzy składający się z 50 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności. Uwaga! Są punkty ujemne. Do eliminacji okręgowych zakwalifikowanych zostanie ok. 1250 osób. 

Drugi etap to eliminacje okręgowe. Odbędą się one 2 marca 2017 r. – w siedzibach pięciu komitetów okręgowych: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zadaniem zawodników najpierw będzie rozwiązanie testu. Następnie 50 osób, które rozwiążą test najlepiej, przystąpi do rozwiązywania zadań sytuacyjnych w pięcioosobowych grupach. Wyniki prac zaprezentują następnie Komisji Okręgowej. Do eliminacji centralnych zakwalifikowanych zostanie po 10 najlepszych osób z każdego okręgu. 

Trzeci etap to eliminacje centralne. Będę one miały miejsce 6 kwietnia 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zawodnicy będą mieli za zadanie rozwiązanie testu i napisanie eseju, a 25 osób, które rozwiążą test najlepiej wystąpi przed Komisją Centralną, przedstawiając prezentację przygotowaną podczas zawodów.

 

Jak zgłosić się na Olimpiadę?

By wziąć udział w Olimpiadzie, uczestnik powinien zgłosić się do powołanej w szkole Komisji Szkolnej. Listę zawodników z danej szkoły zgłasza na Olimpiadę Komisja Szkolna. 

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w okresie 1-31 października 2016 r. Rejestracja odbywa się w dwóch krokach, według następującego harmonogramu:

• 1–31 października 2016 r. – elektroniczna rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie, wraz z podaniem składu Komisji Szkolnej i danych imiennych zawodników (zgłoszenie wygenerowane w czasie rejestracji należy wydrukować w dwóch egzemplarzach);

• do 31 października 2016 r. włącznie – wysłanie jednego wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia (listem poleconym, priorytetem; decyduje data stempla pocztowego) na adres odpowiedniego Komitetu Okręgowego. Drugi egzemplarz przechowuje Komisja Szkolna.

Zasady przeprowadzania zawodów szczegółowo przedstawia Regulamin Olimpiady Przedsiębiorczości. Zachęcamy do zapoznania się z nim. Zapraszamy też na stronę z pełnym harmonogramem projektu.

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zgłoszenia

 

Moja szkoła brała udział w poprzedniej edycji Olimpiady. Czy muszę rejestrować ją od nowa do XII edycji?

Do każdej edycji Olimpiady obowiązuje oddzielna rejestracja. Dlatego też, bez względu na to, czy szkoła brała udział w poprzednich edycjach Olimpiady, należy ją zgłosić do XII edycji poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie. Zostanie wtedy założone konto szkoły (obowiązujące w bieżącej edycji Olimpiady) oraz wygenerowany login i hasło umożliwiające zalogowanie się.


Jakie dane będę potrzebować aby poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy?

Aby proces rejestracji szkoły przebiegł sprawnie, przed rozpoczęciem procesu rejestracji proszę przygotować drukarkę oraz następujące dane:

  • pełne dane szkoły (adres szkoły, kod pocztowy, numer telefonu i faksu, e-mail szkoły, adres www szkoły, nazwisko i tytuł naukowy dyrektora szkoły);
  • skład Komisji Szkolnej na eliminacje szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości (dane osobowe 3 członków Komisji, w tym przewodniczącego oraz ich tytuły naukowe);
  • dane osoby zgłaszającej (w tym nr telefonu komórkowego i adres e-mail);
  • dane imienne zawodników (imię i nazwisko, numer telefonu i e-mail zawodnika, dane opiekuna merytorycznego).

Nie będą potrzebne dane takie jak: daty urodzenia, numery PESEL.

 

Czy potrzebna jest zgoda ucznia na przekazanie jego danych organizatorom Olimpiady?

Osoba zgłaszająca potwierdza w formularzu zgłoszeniowym, że posiada zgody uczniów (w przypadku uczniów pełnoletnich) czy przedstawicieli ustawowych uczniów (w przypadku uczniów niepełnoletnich) na przekazanie ich danych osobowych organizatorowi Olimpiady. Jeżeli szkoła nie posiada jeszcze takich zgód – dla Państwa wygody przygotowaliśmy odpowiednie formularze, która ułatwią zebranie tych danych od uczniów (można je znaleźć w zakładce: Do pobrania). Zgody przechowuje Komisja Szkolna.

 

Czy opiekunem merytorycznym zawodnika może być osoba, która nie jest członkiem Komisji Szkolnej? 

Tak, opiekun merytoryczny nie musi być członkiem Komisji Szkolnej. 

 

Gdzie dostępne są wskazówki dotyczące tego, jak poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy?

Wszelkie wskazówki zawarto w instrukcji dostępnej w formie pliku PDF.


Po wydrukowaniu zgłoszenia zauważyłem, że wpisany adres e-mail osoby zgłaszającej jest nieprawidłowy. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Proszę o przesłanie e-mailem, na adres biuro@olimpiada.edu.pl, informacji o zauważonym błędzie. Dane zostaną poprawione w bazie. Na poprawny adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym oraz loginem i hasłem do logowania na koncie szkoły. Prosimy, by nie generować kolejnego zgłoszenia tej samej szkoły.


Nie otrzymałem e-maila z linkiem aktywacyjnym. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

E-mail z linkiem aktywacyjnym wysyłany jest na adres podany przez Państwa w formularzu zgłoszenia szkoły. Proszę upewnić się, czy wpisany adres jest prawidłowy (adres ten jest widoczny na wydrukowanym "Zgłoszeniu Szkoły"). Jeżeli tak, a mimo to nie otrzymali Państwo e-maila, proszę poinformować o tym Biuro Olimpiady, pisząc na adres: biuro@olimpiada.edu.pl. Prosimy, by nie generować kolejnego zgłoszenia tej samej szkoły.

 

Nie wydrukowałem formularza „Zgłoszenia Szkoły” i zamknąłem okno rejestracji. Co mam zrobić, żeby wydrukować „Zgłoszenie Szkoły”? 

Wydrukowanie „Zgłoszenia Szkoły” jest możliwe w każdej chwili (od 1 do 31 października 2016 r.) po zalogowaniu się na konto szkoły i kliknięciu przycisku „Drukuj Zgłoszenie”.


Nie udaje mi się zalogować na konto szkoły. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Zalogowanie jest możliwe dopiero po aktywowaniu konta poprzez kliknięcie na link aktywacyjny, wysłany na adres e-mail osoby zgłaszającej podany w formularzu rejestracji szkoły. Aby zalogować się, należy wpisać podane w tym samym e-mailu login i hasło. Najczęstszą przyczyną problemów z logowaniem jest błędne wpisanie loginu lub hasła (literówki, brak podkreślnika). Proszę więc upewnić się, czy wpisywany login i hasło nie zawierają literówek. Jeżeli są prawidłowe, a logowanie w dalszym ciągu jest niemożliwe, proszę spróbować z innej przeglądarki internetowej lub wyczyścić pliki „cookie" w używanej przeglądarce. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest tutaj.


Co i w jakim terminie należy wysłać pocztą do odpowiedniego Komitetu Okręgowego?

Do 31 października 2016 r. włącznie należy wysłać wydrukowane, ostemplowane pieczęcią szkoły i podpisane przez dyrektora szkoły i przewodniczącego Komisji Szkolnej "Zgłoszenie Szkoły" na adres odpowiedniego Komitetu Okręgowego (listem poleconym, priorytetem, decyduje data stempla pocztowego). Nie przyjmujemy zgłoszeń faksem. Nie ma konieczności wysyłania pocztą listy z danymi zgłoszonych zawodników - dane zawodników zgłaszane są tylko elektronicznie w formularzu rejestracji (do 31 października 2016 r.).

Testy interaktywne

Jeżeli w analizie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego wskaźnik NPV...

inwestycja w badanym okresie...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja osiąga próg...
inwestycja wymaga 100 tys....

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości