Literatura XVIII edycji

Literatura XVIII edycji Olimpiady zawiera podręczniki i publikacje, czasopisma oraz opracowania z różnorodnych dziedzin bezpośrednio związanych z przedsiębiorczością. Wśród pozycji na liście znajdują się opracowania, które stanowią źródło wiedzy z obszarów takich jak: marketing, finanse, psychologia społeczna oraz zarządzanie.

 I. Literatura bloku podstawowego:

 1. Garbarski L. (red.), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011.
 2. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, wyd. V zmienione, PWE, Warszawa 2017.
 3. Jabłonowska L., Winch S., Wachowiak P., Sztuka prezentacji. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2019.
 4. Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, PWE, Warszawa 2014.
 5. Kowalewski K., Moczydłowska J., Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa 2014.
 6. Kozak A., Sowińska-Wróbel A., Siła lidera. Jak efektywnie zarządzać. Doświadczenia z polskiego rynku, PWN, Warszawa 2016.
 7. Obłój K., Strategia organizacji, wyd. III zmienione, PWE, Warszawa 2014.
 8. Ostrowska D., Niedźwiecka E., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2015.
 9. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, wyd. III zmienione, PWE, Warszawa 2017.
 10. Zawadzka A.M., Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, Warszawa 2014.
 11. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, wyd. IV zmienione, PWE, Warszawa 2016.
 12. Skrzypek J., Biznesplan. Model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa 2012.
 13. Szymańska K. (red.),  Kompendium technik i metod zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 14. Tracy B., Negocjowanie, MT Biznes, Warszawa 2021.
 15. Tuczko J., Zrozumieć finanse. Inteligencja finansowa w zarządzaniu portfelem prywatnym i biznesem, Difin, Warszawa 2013.
 16. Winch W., Winch A., Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura, wyd. II, Difin, Waszawa 2010.
 17. Banaszczak-Soroka U., Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, wyd. III, CH Beck, Warszawa 2019.
 18. Borowski K., Metody inwestowania na rynkach finansowych, Difin, Warszawa 2018.
 19. Chudziński P., Architektura biznesu przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2019.
 20. Obłój K., Praktyka strategii firmy. Jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość, Poltext, Warszawa 2017.
 21. Blikle A.J., Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji. Wydanie III, Onepress, Gliwice, 2022.
 22. Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Nieoczywiste, Łódź, 2020.
 23. Katner W. J. (red.), Prawo gospodarcze i handlowe, wyd. III uzupełnione i poprawione, Wolters-Kluwer, Warszawa 2020.
 24. Moduły dydaktyczne na platformie e-learningowej Olimpiady Przedsiębiorczości.

II. Literatura bloku (hasła) zmiennego:

1. Trocki M. (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2013.
2. Cabała P., Wawak S. (red.), Zarządzanie projektami. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2022.
3. Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006. Publikacja dostępna jest pod linkiem: http://www.equal.org.pl/pcm.php?M=5&lang=pl

III. Czasopisma:

 1. „Harvard Business Review Polska"
 2. „Personel i Zarządzanie"
 3. „Przegląd Organizacji"
 4. „Organizacja i Kierowanie"
 5. „e-mentor"
 6. „Forbes"
 7. „Marketing i Rynek"
 8. „Media & Marketing Polska"
 9. „Businessman.pl"
 10. „StartUp Magazine"
 11. „My Company"

oraz prasa omawiająca bieżące wydarzenia gospodarcze.

IV. Akty prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:

 1. Kodeks spółek handlowych.
 2. Kodeks pracy.
 3. Kodeks cywilny.
 4. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

V. Roczniki statystyczne GUS.

Testy interaktywne

Jeżeli w analizie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego wskaźnik NPV...

inwestycja w badanym okresie...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja osiąga próg...
inwestycja wymaga 100 tys....

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości