Aktualności

ELIMINACJE OKRĘGOWE - DECYZJA WS REFUNDACJI KOSZTÓW PODRÓŻY I/LUB NOCLEGU

Data dodania: 18.02.2023

Publikujemy decyzje ws. wysokośći dofinansowania podróży i noclegów zawodników oraz ich opiekunów merytorycznych w związku z udziałem w eliminacjach okręgowych XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.


Decyzje zawiera niniejsze zestawienie: 

OP18_Dofinansowanie podrózy i noclegu_DECYZJA.

 aktualizacja /20.02.2023/: P18_Dofinansowanie podrózy i noclegu_DECYZJA_v.2  

 

Zestawienie zawiera dane dotyczące każdej z wnioskujących szkół, w zakresie:

- liczby osób, dla ktorych wnioskowano o dofinansowanie,

- łącznej wnioskowanej kwoty,

- kwoty decyzji.

 

UZASADNIENIE DECYZJI

PODRÓŻ

Zgodnie z założeniami opublikowanymi w aktualności z dnia 3 lutego (Aktualności || Olimpiada Przedsiębiorczości) w przypadku, gdy liczba wnioskujących o dofinansowanie podróży wynosiła będzie 375 osób, wówczas kwota dofinansowania dla jednej osoby wyniesie: 100,00 zł (oba kierunki podróży).

O dofinansowanie podróży wnioskowało 495 osób. Wobec tego kwota dofinansowania przypadająca na jedną osoby uległa pomniejszeniu i wynosi: 90,00 zł (oba kierunki podróży).

Kwota decyzji jest kwotą gwarantowaną. W przypadku, gdy na etapie rozliczania kosztów, łączna kwota z podań (potwierdzona załączonymi dokumentami księgowymi) będzie niższa niż opublikowana łączna kwota decyzji, wówczas z uwolnionych środków pokryte zostaną rzeczywiste (wyższe) koszty podróży.

W zakresie podróży przyjęto zasadę równości i racjonalności. W przypadku, gdy kwota decyzji jest mniejsza niż wnioskowana zachęcamy Państwa do analizy tabeli pod kątem możliwości współdzielenia kosztu podróży przez szkoły znajdujące się w jednej miejscowości (wzorem szkół z Gorzowa Wiekopolskiego oraz Lublina).

 

NOCLEG

Zgodnie z założeniami opublikowanymi w aktualności z dnia 3 lutego (Aktualności || Olimpiada Przedsiębiorczości) w przypadku, gdy liczba wnioskujących o dofinansowanie noclegu wynosiła będzie 220 osób, wówczas kwota dofinansowania dla jednej osoby wyniesie: 100,00 zł dla zawodnika, 150,00 zł dla opiekuna merytorycznego.


O dofinansowanie podróży wnioskowało 160 osób. Wobec tego kwota dofinansowania przypadająca na jedną osoby uległa zwiększeniu i wynosi: 150,00 zł dla zawodnika, 175,00 zł dla opiekuna merytorycznego.

Kwota decyzji jest kwotą gwarantowaną. Przyjęte nowe limity oznaczają, że osoby, które wnioskowały o kwoty niższe niż ww. limity, uprawnione są do otrzymania refundacji zgodnie z nowymi limitami.

Wnioskowana kwota oraz nowe limity pozwoliły na zachowanie wolnych środków w wysokości 725,00 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie sytuacji awaryjnych.

Szkoły, które wnioskowały o dofinansowanie dwóch noclegów proszone są o pisemne uzadanienie na adres: dpopow@sgh.waw.pl

W zakresie noclegu przyjęto zasadę równości i racjonalności zważywszy na fakt, iż miejscem noclegu będzie konkretne miasto z pięciu miast Komitetów Okręgowych.


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości