Aktualności

ELIMINACJE OKRĘGOWE - PODANIA O REFUNDACJĘ KOSZTÓW PODRÓŻY I/LUB NOCLEGU

Data dodania: 6.03.2023

od 3 marca br. (godz. 12.00) w Panelu Komisji Szkolnych można składać podania o refundację kosztów podróży i/lub noclegu dla zawodników i opiekunów, którzy wzięli udział w eliminacjach okręgowych XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.


Podania należy składać - po zalogowaniu do Panelu Komisji Szkolnych - poprzez wypełnienie stosownych pól e-podania. E-podanie wypełnia nauczyciel w imieniu uczniów i własnym.

Podania przyjmowane będą do 10 marca br.

Kwota podania nie może być większa niż kwota decyzji oraz założenia dot. maksymalnego kosztu podanych w komunikacie: Aktualności || Olimpiada Przedsiębiorczości.


Rozliczenie kosztów możliwe będzie poprzez wypełnienie stosownych pól e-podania dostępnego w Panelu Komisji Szkolnych po uprzednim zalogowaniu.
Po wypełnieniu e-podania, należy wydrukować wygenerowany plik.

Do wydrukowanego podania należy dołączyć faktury i bilety oraz przesłać na adres Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych - organizatora Olimpiady.

Zwrot kosztów zgodny z decyzją odbywa się na zasadach refundacji, co oznacza, że szkoła/nauczyciel/uczniowie ponoszą koszt (oplacają fakturę), zaś Fundacja dokonuje refundacji. Nieopłacone fv będą odsyłane na adres szkoły.

Faktury powinny być wystawione na Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych - organizatora Olimpiady.

Dane do faktury:
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
NIP: 521-31-48-350

Zwrot środków nastąpi do końca marca br.

UWAGA!: E-podania w Panelu Komisji Szkolnych widoczne są tylko dla szkół, które złożyły wniosek.

Jeśli po zakończonej procedurze przyjmowania podań zostaną niewykorzystane środki, ogłoszona zostanie druga tura naboru podań, dla szkół, które nie złożyły wniosku. Pierwszeństwo refundacji otrzymają wówczas uczniowie z mniejszych miejscowości i/lub szkoły z dużą reprezentacją uczniów.

 


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości