Aktualności

Przygotowania do eliminacji szkolnych

Data dodania: 15.11.2023

Jak najlepiej przygotować się do zawodów? Przede wszystkim warto:

- skorzystać z banku testów z lat ubiegłych – analiza pytań będzie z pewnością dobrą próbą przed eliminacjami szkolnymi,


 

- poczytać książki z polecanej literatury, koncentrując się – przed eliminacjami szkolnymi – na publikacjach bloku podstawowego oraz w uzupełnieniu na podstawach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,

- postudiować moduły e-learningowe, jakie systematycznie udostępniamy na naszej platformie – znakomicie uzupełnią Waszą wiedzę.


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości