Aktualności

Hasło X edycji

Data dodania: 25.07.2014

Zapraszamy do zapoznania się z hasłem przewodnim nadchodzącej, dziesiątej edycji Olimpiady.


Hasło - Zarządzanie zmianą odnosić się będzie przede wszystkim do następujących zagadnień:

  • wdrażania nowych przedsięwzięć,
  • postaw wobec zmian,
  • restrukturyzacji.

W ramach pierwszego obszaru szczególny nacisk zostanie położony na koncepcje, narzędzia i techniki wykorzystywane we wdrażaniu nowych przedsięwzięć biznesowych (ze szczególnym uwzględnieniem podejścia projektowego i procesowego oraz narzędzi kontroli strategicznej).

W ramach drugiego obszaru uwaga zostanie skupiona na miękkich aspektach zarządzania zmianą, w szczególności na takich problemach jak: przełamywanie oporu wobec zmiany, pozyskiwanie wsparcia, rola liderów zmian, komunikacja w procesie zmiany, kształtowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zarządzaniu zmianą.

W ramach ostatniego obszaru zostaną poruszone zagadnienia dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw – zarówno restrukturyzacji naprawczej (jako odpowiedzi na kryzysy przedsiębiorstw), jak również restrukturyzacji rozwojowej.

Spis lektur do X edycji można znaleźć tutaj.

Zapraszamy też do zapoznania się z Regulaminem Olimpiady, w wersji obowiązujęcej w X edycji.

 


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości