Aktualności

Szkolenia dla nauczycieli - zapraszamy!

Data dodania: 19.05.2015

Miło nam poinformować, że specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy ofertę seminariów szkoleniowych, ukierunkowanych na rozwój zawodowy i osobisty.


Są to trzy spotkania przewidziane na kolejne miesiące: maj, czerwiec i lipiec - z myślą o Państwa przygotowaniach do pracy z uczniami w kolejnym roku szkolnym. 

Szkolenia odbędą się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Udział w spotkaniach jest nieodpłatny, samodzielnie pokrywają Państwo koszty dojazdu (godziny zajęć pozwolą w większości przypadków zaplanowanie jednodniowego wyjazdu do Warszawy).

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się na wybrane jedno lub kilka szkoleń.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, nazwę szkoły, dane kontaktowe oraz wybór tematu szkolenia prosimy przesyłać na adres: biuro@olimpiada.edu.pl (tytuł maila: Seminaria OP). Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szkolenie 1: 

Temat: (Neuro)poznawcze podstawy uczenia się

Termin: 27 maja br, godz. 11.00-17.00 (środa)

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prowadzący: p. dr Andrzej Wodecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Cel:

Celem Seminarium jest prezentacja możliwości wykorzystania w praktyce edukacyjnej najciekawszych odkryć z obszarów psychologii poznania i neurologii. Elementy teorii będą ograniczone do niezbędnego minimum, główny nacisk położony będzie na porady praktyczne: jak w prosty sposób przełożyć tę wiedzę na praktykę dydaktyczną. Formuła zajęć to prezentacja połączona z wymianą doświadczeń i dyskusją.

Zakres tematyczny:

 • Zapamiętywanie
  • Neuroplastyczność, mechanizmy uczenia się i rodzaje pamięci
  • Pamięć robocza: jak działa i jak to wykorzystać w uczeniu się
  • Pamięć trwała: jak działa i jak to wykorzystać w uczeniu się
 • Uwaga
  • Tryby koncentracji i rozproszenia: na czym polegają i jaka jest ich rola w uczeniu się
  • Tryby kontrolowany i automatyczny: na czym polegają i jaka jest ich rola w uczeniu się
 • Produktywność osobista
  • TEA: zarządzanie czasem, energią i uwagą
  • Różne metody skutecznego planowania i realizacji zadań
  • Zarządzanie dystraktorami: jak je eliminować, a kiedy mogą być pomocne
  • Prokrastynacja (odkładanie spraw na później): na czym polega, jaki ma wpływ na uczenie się i co z tym robić
  • Nawyki: na czym polegają i jak je wykorzystać w codziennej pracy
 • Fitness umysłu (brain-fitness)
  • Sport
  • Dieta
  • Relacje społeczne
  • Relaks i zarządzanie stresem
  • Ćwiczenia umysłu.

 

Szkolenie 2: 

Temat: Wprowadzenie do zarządzania projektami

Termin: 20 czerwca br, godz. 10.30-17.00 (sobota)

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prowadzący: p. Agnieszka Krogulec, PMI Poland Chapter

Warsztaty organizowany we współpracy z Project Management Institute Poland Chapter – wiodącą międzynarodową organizacją non-profit, z oddziałem w Polsce, zrzeszającą ekspertów i entuzjastów zarządzania projektami.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników ze standardem zarządzania projektami wg. PMI,
 • przedstawienie możliwości realizacji projektów edukacyjnych zgodnie ze standardem zarządzania projektami,
 • przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami.

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • wykorzystać w praktyce procesy i narzędzia zarządzania projektami,
 • wspomagać uczniów w przygotowaniu dokumentacji dla projektów edukacyjnych,
 • odnieść się do zastosowania pracy projektowej w rozwoju umiejętności uczniów w XXI wieku.

Uczestnicy warsztatu otrzymają certyfikat PMI Poland Chapter oraz Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Zakres tematyczny:

 • Wprowadzenie do nauczania zorientowanego na projekty
 • Co to jest projekt i zarządzanie projektami
 • Role w projekcie, etapy zarządzania projektami, karta i plan projektu
 • Struktura podziału prac (WBS), matryca odpowiedzialności, harmonogram
 • Budżet
 • Komunikacja w projekcie
 • Monitorowanie projektu.

 

Szkolenie 3: 

Temat: Trening kreatywności

Termin: 3 lipca br., godz. 11.00-17.00 (piątek)

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prowadzący: p. Barbara Kowalewska, Szkoła Trenerów Biznesu INTRA-BIZNES

Cel:

 • rozwijanie twórczej i proaktywnej postawy skoncentrowanej na dokonywaniu efektywnych zmian oraz na poszukiwaniu i dostrzeganiu nowych rozwiązań i szans w różnych sytuacjach osobistych/zawodowych;
 • intensywny trening zastosowania technik zwiększających wydajność procesów myślenia przy wykorzystaniu indywidualnych i grupowych potencjałów;
 • kształtowanie nawyków intelektualnych zwiększających skuteczność i oryginalność myślenia.

Korzyści dla uczestników:

 • przełamanie sztywności, inercji i rutyny w myśleniu i działaniu, poznanie metod wychodzenia z impasu;
 • uruchomienie własnych zasobów twórczych i wdrożenie ich do codziennej aktywności;
 • radość i satysfakcja z własnego wysiłku i współpracy zespołowej.

Zakres tematyczny:

1. Twórczość jako „paliwo” do dokonywania zmian i pokonywania rutyny

2. Identyfikacja własnych potencjałów twórczych

3. Motywacja do twórczego działania

4. Techniki i metody twórczego myślenia i twórczego rozwiązywanie problemów – intensywny trening

 • Techniki lateralne
 • Tworzenie analogii
 • Metafora i baśń
 • Dokonywanie transformacji
 • Metody synaktyczne
 • Techniki psychodramy
 • Techniki circept
 • Twórcza empatia
 • Metoda bodźca zewnętrznego,
 • Metody teatru improwizacji
 • Reguła inkubacji.

Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości