Aktualności

Znamy zwycięzców XIII edycji Olimpiady!

Data dodania: 6.04.2018

Gratulujemy Laureatom i Finalistom!


Zwycięzcą XIII edycji Olimpiady został Wiktor Skowroński z Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 40 w Warszawie. Serdecznie gratulujemy zarówno Zwycięzcy, jak i jego opiekunowi merytorycznemu - panu Zygmuntowi Kaweckiemu!

Niech rozpoczęta w ten sposób przygoda z przedsiębiorczością potrwa długie lata i przyniesie Wam, Drodzy Zawodnicy, wiele sukcesów i trafnych wyborów. Nauczycielom i opiekunom uczniów życzymy zaś dalszych sukcesów pedagogicznych i dużo radości z wykonywanej pracy.

Raz jeszcze gratulujemy!

 

Lista Laureatów eliminacji centralnych XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

Lista Finalistów eliminacji centralnych XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

 

Z regulaminu Olimpiady Przedsiębiorczości: "Pkt. 4.2.5.17. O miejscu zawodnika na liście 25 laureatów decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w eliminacjach centralnych: za pytania z testu, esej oraz prezentację i jej obronę. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez większą liczbę zawodników o miejscach na liście 25 laureatów decyduje liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania z testu w eliminacjach centralnych, w dalszej kolejności liczba punktów za rozwiązanie zadań trudniejszych w tym teście, a następnie kolejno: liczba punktów zdobytych z testu eliminacji okręgowych, liczba punktów za rozwiązanie zadań trudniejszych w teście eliminacji okręgowych, liczba punktów zdobytych z testu eliminacji szkolnych, liczba punktów za rozwiązanie zadań trudniejszych w teście eliminacji szkolnych".

 

Za zgodność z protokołem


Komisja Centralna Olimpiady Przedsiębiorczości

 

 


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości