Aktualności

ELIMINACJE SZKOLNE - WYNIKI

Data dodania: 31.01.2022

Drodzy Zawodnicy i Opiekunowie,

publikujemy wyniki eliminacji szkolnych XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.


Zgodnie z pkt 4.9.19-23 Regulaminu XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości do eliminacji okręgowych XVII edycji Olimpiady zakwalifikowano 1253 zawodników, z 5 okręgów wg podziału:

 Komitet Okręgowy

liczba zawodników, którzy wzięli udział w teście eliminacji szkolnych

próg punktowy kwalifikujący do eliminacji okręgowych

liczba zawodników zakwalifikowana do eliminacji okręgowych

suma punktów

pytania trudniejsze

SGH Warszawa

613

25,5

17,0

240

UE Katowice

723

21,0

12,0

245

UE Kraków

1101

25,5

14,0

271

UE Poznań

882

26,5

17,0

255

UE Wrocław

730

17,0

6,0

245

 

4048

 

 

 1255

 stan na: 04.02.2022 r.

Pod poniższymi linkami znajdują się listy rankingowe wg okręgów:

SGH Warszawa

UE Katowice

UE Kraków

UE Poznań

UE Wrocław

W związku z omyłkowym rozdaniem arkuszy odpowiedzi przez Komisje szkolne wyniki publikowane są z podaniem zarówno numeru ID, jak i imienia i nazwiska zawodnika.

W wyniku procedury weryfikacji przeprowadzonej przez Komitet Główny przypisano zawodnikom ID wg ID rzeczywiście wypełnianego przez zawodnika arkusza. Wynika to z faktu, iż urządzenia skanujące skanują kod nie odręczne zapiski Komisji szkolnych.

 

Od 2 lutego br., godz. 12.00 w Panelu Komisji Szkolnych Opiekun merytoryczny, po uprzednim zalogowaniu się, ma dostęp do:

  1. Imion, nazwisk oraz numerów ID zawodników (w przypadku zamiany arkuszy numer ID oznaczony będzie kolorem pomarańczowym),
  2. wyników zawodników, wg:
    - łączna liczba punktów,
    - liczba punktów za zadania trudniejsze.

Dodatkowo, liczba porządkowa zawodników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych oznaczona zostaje kolorem zielonym.

 

Gratulujemy zakwalifikowanym!

 

Zespół Olimpiady


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości