Aktualności

WYNIKI ELIMINACJI OKRĘGOWYCH XVII EDYCJI OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Data dodania: 11.03.2022

publikujemy wyniki eliminacji okręgowych XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości z oznaczeniem zawodników zakwalifikowanych do eliminacji centralnych.


Poniżej znajdują się rankingi w podziale na okręgi:

WARSZAWA

KATOWICE

KRAKÓW

POZNAŃ

WROCŁAW

oraz

LUCKY LOSERS

 

Kwalifikacja następuje w oparciu o Regulamin Olimpiady Przedsiębiorczości:

 "[...] 4.10.28.Zwycięzcami eliminacji okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości zostaje 15 zawodników z każdego okręgu, którzy zdobyli największą liczbę punktów łącznie z testu i zadania sytuacyjnego, czyli 75 uczniów oraz 25 osób spośród pozostałych zawodników w skali ogólnopolskiej, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu.

4.10.29.W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez zawodników, o zakwalifikowaniu się do eliminacji centralnych decyduje liczba punktów uzyskanych z testu eliminacji okręgowych, a w dalszej kolejności liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań trudniejszych w tym teście. W przypadku dalszego braku możliwości wyłonienia 15 najlepszych zawodników w danym okręgu oraz 25 w skali ogólnopolskiej, o zakwalifikowaniu się do eliminacji centralnych decyduje liczba punktów zdobyta w eliminacjach szkolnych, a w następnej kolejności liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań trudniejszych w tym teście.

4.10.30.Jeśli minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania się do eliminacji centralnych, z uwzględnieniem pkt 4.10.29, przyznana została więcej niż jednej osobie, wszystkie one przechodzą do eliminacji centralnych."

 

Gratulujemy!


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości