Aktualności

ZNAMY ZWYCIĘZCÓW XVII EDYCJI OLIMPIADY!

Data dodania: 8.04.2022

Zwycięzcą XVII edycji Olimpiady została Karolina Stasica z III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej.
Serdecznie gratulujemy zarówno Zwycięzcy, jak i jego opiekunowi merytorycznemu - pani Dorocie Szkucik!


Sukcesu gratulujemy wszystkim Laureatom, Finalistom!

Za udział w zawodach dziękujemy także Uczestnikom eliminacji centralnych.

Niech rozpoczęta w ten sposób przygoda z przedsiębiorczością potrwa długie lata i przyniesie Wam, Drodzy Zawodnicy, wiele sukcesów i trafnych wyborów. Nauczycielom i opiekunom uczniów życzymy zaś dalszych sukcesów pedagogicznych i dużo radości z wykonywanej pracy.

Publikujemy pełne listy rankingowe: 

Lista Laureatów eliminacji centralnych XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości (miejsca 1-25)

Lista Finalistów eliminacji centralnych XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości (miejsca 26-50)

Lista Uczestników eliminacji centralnych XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości (miejsca 51-100)

 Z regulaminu Olimpiady Przedsiębiorczości: "4.11.21.O miejscu zawodnika na liście 25 laureatów decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w eliminacjach centralnych: za test, prezentację oraz udział w quizie. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez większą liczbę zawodników o miejscach na liście 25 laureatów decyduje liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania z testu w eliminacjach centralnych, w dalszej kolejności liczba punktów za rozwiązanie zadań trudniejszych w tym teście, a następnie kolejno: liczba punktów zdobytych z testu eliminacji okręgowych, liczba punktów za rozwiązanie zadań trudniejszych w teście eliminacji okręgowych, liczba punktów zdobytych z testu eliminacji szkolnych, liczba punktów za rozwiązanie zadań trudniejszych w teście eliminacji szkolnych."

 

Jednocześnie publikujemy TEST ELIMINACJI CETRALNYCH z KLUCZEM ODPOWIEDZI.

 

Raz jeszcze gratulujemy!

Zespół Olimpiady

Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIV edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2018/2019. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości