Aktualności

Instrukcja przeprowadzenia eliminacji szkolnych XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

Data dodania: 25.11.2022

Szanowne Komisje Szkolne,
publikujemy Instrukcję przeprowadzenia eliminacji szkolnych XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości


Komisja Szkolna odczytuje Instrukcję zawodnikom.

Instrukcja zawiera:

- Instrukcję dla Komisji Szkolnej,

- Instrukcję rozwiązywania testu (w brzmieniu identycznym jak na arkuszu testu),

- Instrukcję wypełniania Arkusza odpowiedzi (w brzmieniu identycznym jak na arkuszu odpowiedzi).

 


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości