Aktualności

WYNIKI ELIMINACJI OKRĘGOWYCH XVIII EDYCJI OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Data dodania: 3.03.2023

Publikujemy wyniki eliminacji okręgowych.


Zgodnie z Regulaminem XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości:

"[...] 
4.10.20. Z zastrzeżeniem pkt 4.10.23, do eliminacji centralnych kwalifikowanych jest 15 zawodników z każdego okręgu, którzy zdobyli największą liczbę punktów łącznie z testu i zadania zespołowego.

4.10.21. Komitety Okręgowe przekazują Komitetowi Głównemu pełne wyniki zawodników, którzy wzięli udział w eliminacjach okręgowych.

4.10.22. Z zastrzeżeniem pkt 4.10.23, do eliminacji centralnych kwalifikowanych jest 15 zawodników, o których jest mowa w pkt. 4.10.20 oraz 25 zawodników spośród pozostałych zawodników w skali ogólnopolskiej, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu.

4.10.23. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez zawodników, o zakwalifikowaniu się do eliminacji centralnych decyduje liczba punktów uzyskanych z testu eliminacji okręgowych, a w dalszej kolejności liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie pytań trudniejszych w tym teście. W przypadku dalszego braku możliwości wyłonienia 15 najlepszych zawodników w danym okręgu oraz 25 w skali ogólnopolskiej, o zakwalifikowaniu się do eliminacji centralnych decyduje łączna liczba punktów zdobyta w eliminacjach szkolnych, a w następnej kolejności liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie pytań trudniejszych w teście eliminacji szkolnych.

4.10.24. Jeśli minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania się do eliminacji centralnych, z uwzględnieniem pkt 4.10.23, przyznana została więcej niż jednej osobie, wszystkie one przechodzą do eliminacji centralnych."

 

W wyniku przeprowadzonych zawodów do eliminacji centralnych Komisje Okręgowe zakwalifikowały 100 zawodników, wg:

- 15 zawodników z okręgu warszawkiego: RANKING - SGH Warszawa,

- 15  zawodników z okręgu katowickiego: RANKING - UE Katowice

- 15  zawodników z okręgu krakowskiego: RANKING - UE Kraków,

- 15  zawodników z okręgu poznańskiego: RANKING - UE Poznań

- 15  zawodników z okręgu wrocławskiego: RANKING - UE Wrocław. 

- 25 zawodników tzw. "Lucky Losers"

W ZWIĄZKU Z PÓŻNIEJSZĄ PUBLIKACJĄ WYNIKÓW Z NIEKTÓRYCH OŚRODKÓW REGULAMINOWY CZAS NA SKŁADANIE ODWOŁAŃ BĘDZIE LICZONY OD DNIA PUBLIKACJI OSTANIEJ LISTY RANKINGOWEJ.

Gratulujemy zakwalifikowanym zawodnikom. Wszystkim zawodnikom dziękujemy za wysoki poziom i zaangażowanie.

 

Zawiadomienia będę gotowe do pobrania w Panelu Komisji Szkolnych 10 marca br.

 


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości